Radni Rady Miejskiej w Janowcu wystosowali apel do radnych Rady Powiatu, w którym domagają się zabezpieczenia na przyszły rok środków, które doprowadzą do utylizacji niebezpiecznych odpadów, jakie zalegają prywatny magazyn w Janowcu.

 Do radnych Rady Powiatu trafi apel w sprawie niebezpiecznych odpadów skierowany przez radnych Rady Miejskiej w Janowcu, którzy domagają się utylizacji. Na zdjęciu od lewej Bartosz Bembnista, Kazimierz Zabłocki i Henryk Zygaj. fot. Sylwia Wysocka
Do radnych Rady Powiatu trafi apel w sprawie niebezpiecznych odpadów skierowany przez radnych Rady Miejskiej w Janowcu, którzy domagają się utylizacji. Na zdjęciu od lewej Bartosz Bembnista, Kazimierz Zabłocki i Henryk Zygaj. fot. Sylwia Wysocka

     Radni Rady Miejskiej w Janowcu podjęli uchwałę na poniedziałkowej sesji, na mocy której wystosowali do Rady Powiatu w Żninie apel dotyczący ujęcia w budżecie Powiatu Żnińskiego na 2020 rok środków na usunięcie położonego w Janowcu przy ul. Nowej składowiska materiałów zagrażających życiu i zdrowiu ludzi oraz środowiska.

     Burmistrz Leszek Grzeczka dokonując wprowadzenia do uchwały podkreślił, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który mówi, że przepis art. 18 ust. 1 u. s. g. daje podstawę do podjęcia uchwały przez radę gminy tylko wówczas, gdy istnieje konkretny przepis prawa materialnego zobowiązujący do wydania takiej uchwały lub sprawa dotyczy materii niemającej charakteru normatywnego. Przepis ten upoważnia radę gminy do podejmowania działań niewładczych np. o charakterze programowym, intencyjnym, pozostających w granicach zadań gminy przewidzianych w przepisach prawa.

     - Bez wątpienia do zadań własnych gminy należą ochrona zdrowia, co wynika wprost z zapisu art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Na terenie Janowca Wielkopolskiego od dłuższego czasu znajduje się składowisko odpadów mających negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi, w tym także na środowisko naturalne - podkreślił włodarz.

     Kompetencje w zakresie usunięcia i utylizacji tych odpadów posiada starosta, jako organ administracji publicznej. Mieszkańcy zawiązali przy pomocy radnego Sejmiku Wojewódzkiego Wojciecha Szczęsnego Komitet Protestacyjny Stop niebezpiecznym odpadom w Janowcu. Jego szef Henryk Igliński wystąpił na sesji Rady Powiatu, jednak ani jego apel, ani też propozycja starosty Zbigniewa Jaszszuka, gdzie kosztem modernizacji dróg w przyszłorocznym budżecie by miała być przeprowadzona utylizacja niebezpiecznych odpadów, nie znalazły poparcia wśród radnych. Tym razem to radni janowieckiej Rady Miejskiej wystosowali do radnych  Rady Powiatu apel w którym domagają się konkretnych zabiegów finansowych w przyszłorocznym budżecie, które sfinansują wyeliminowanie czynnika mającego wpływ na zdrowie i życie mieszkańców oraz środowisko.

Sylwia Wysocka, 20 XI 2019

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry