Ministerstwo Zdrowia ogłosi wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dla każdego województwa do 27 marca. Żnińscy radni oraz burmistrz wystosowali apel w obronie obu oddziałów przeznaczonych do likwidacji. Na jutrzejszej sesji Rady Powiatu w Żninie radni zajmą stanowisko w sprawie projektowanych zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Żniński szpital nie przynosi strat, sukcesywnie się rozwija, inwestuje w sprzęt, infrastrukturę i podnosi jakość świadczonych usług, a mimo to w niedalekiej przyszłości może w nim zabraknąć dwóch oddziałów. Na zdjęciu pielęgniarki Karolina Tucholke i Marta Siadak. fot. Arkadiusz Majszak
Żniński szpital nie przynosi strat, sukcesywnie się rozwija, inwestuje w sprzęt, infrastrukturę i podnosi jakość świadczonych usług, a mimo to w niedalekiej przyszłości może w nim zabraknąć dwóch oddziałów. Na zdjęciu pielęgniarki Karolina Tucholke i Marta Siadak. fot. Arkadiusz Majszak

     Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich numerach informowaliśmy o planach Ministerstwa Zdrowia, w wyniku których w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie zostaną zamknięte dwa oddziały - ginekologiczno-położniczy i urazowo-ortopedyczny. 20 stycznia zawiązał się Społeczny Komitet Obrony Żnińskiego Szpitala, którego celem jest między innymi przeciwdziałanie likwidacji obu oddziałów, wspieranie działań prowadzonych przez zarząd i dyrekcję szpitala oraz organ prowadzący w celu obrony szpitala, a także prowadzenie działań przyczyniających się do rozwoju placówki. Komitet, który zyskuje coraz szersze grono zwolenników, powstał w wyniku zaniepokojenia o losy żnińskiej lecznicy. Gdyby zaistniała taka potrzeba, to wielu spośród popierających komitet deklaruje wzięcie udziału w proteście, podczas którego w okolicach szpitala będzie blokowana droga krajowa nr 5.
     W BYDGOSZCZY
     25 stycznia w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z dyrektor wydziału zdrowia Magdaleną Daszkiewicz. Wzięli w nim udział starosta Zbigniew Jaszczuk, zastępca dyrektora szpitala Wojciech Hillemann, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Wiesław Ilnicki i ordynator oddziału urazowo-ortopedycznego Wojciech Hoffmann. Dyrektor zapewniła delegację ze Żnina, że nie wyobraża sobie żnińskiego szpitala bez oddziału ginekologiczno-położniczego. Zobowiązała się, że zrobi wszystko, aby oba oddziały w żnińskim szpitalu funkcjonowały w takim zakresie, jak dotychczas.
     W WARSZAWIE
     Do naszych pytań dotyczących przyszłości żnińskiego szpitala ustosunkowało się Ministerstwo Zdrowia. Milena Kruszewska - rzecznik prasowy ministra zdrowia - poinformowała, że wykaz szpitali zakwalifikowanych do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z aktualnym projektem ustawy, zostanie ogłoszony dla każdego województwa do 27 marca 2017 roku, natomiast początkową datą ich obowiązywania będzie 1 lipca 2017 roku.
     - Od tego dnia będą też obowiązywać kontrakty zawarte w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawą stworzenia tych wykazów będą przepisy procedowanej obecnie ustawy, jak również rozporządzenia wykonawczego, określającego szczegółowe kryteria kwalifikacji do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, którego projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych po przyjęciu ustawy przez Sejm. Świadczenia opieki zdrowotnej nienależące do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej będą nadal kontraktowane w oparciu o postępowania konkursowe, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, będą mogli brać udział w postępowaniach konkursowych - informuje Milena Kruszewska.
     Rzecznik resortu zdrowia nie odpowiedziała wprost, dlaczego wedle projektu mapy potrzeb zdrowotnych żniński szpital wypadł z sieci szpitali z ginekologią i położnictwem, chociaż spełnia ku temu wszelkie kryteria, a znalazł się na niej szpital w Rypinie, w którym notuje się mniej urodzeń w ciągu roku niż w szpitalu w Żninie. Nie uzyskaliśmy także żadnego zapewnienia, że oddział będzie w dalszym ciągu funkcjonował.
     W ŻNINIE
     Samorząd gminy Żnin postanowił nie pozostawać obojętnym na zagrożenie, przed którym stanęły dwa oddziały Pałuckiego Centrum Zdrowia. - Jeśli chodzi o oddział urazowo-ortopedyczny, to Rada Miejska w Żninie już na sesji 30 grudnia 2016 r. przegłosowała apel o utrzymanie tego oddziału. W tamtym momencie nie było jeszcze mowy o zagrożeniu zamknięciem oddziału położniczego, więc w apelu o tym jeszcze mowy nie było. Ów apel został skierowany do ministra zdrowia, dyrektora bydgoskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, do wojewody i marszałka województwa oraz do wszystkich posłów i senatorów reprezentujących nasze województwo. Burmistrz Robert Luchowski poinformował mnie również, że później sporządził dwa pisma - jedno w sprawie wsparcia dla oddziału urazowo-ortopedycznego, a drugie w sprawie wsparcia dla utrzymania ginekologii i położnictwa. Te pisma też zostały wysłane do wspomnianych instytucji i osób - powiedział Grzegorz Koziełek, przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie
     Jutro (3 lutego) odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Powiatu w Żninie. Podczas obrad radni zajmą stanowisko w sprawie projektowanych zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce. Rada Powiatu w opracowanym stanowisku postuluje o umożliwienie wykonywania świadczeń zdrowotnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w ramach oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia, a także weryfikację prognozowanej dla województwa kujawsko-pomorskiego w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie zapotrzebowania na placówki położnicze liczby szpitali, w których planowane jest funkcjonowanie tylko 15 oddziałów położniczych.
     W uzasadnieniu stanowiska czytamy, iż projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 13 grudnia 2016 roku w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów uniemożliwi wykonywanie w ramach oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie świadczeń zdrowotnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. Aktualnie planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce przewidują, iż wśród profili określających pierwszy poziom zabezpieczenia znajduje się tylko pięć podstawowych profili z zakresu świadczeń: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, neonatologii i pediatrii. Katalog ten nie uwzględnia profilu z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chociaż taki profil od kilku lat z powodzeniem i sukcesami funkcjonuje w żnińskim szpitalu. Co prawda projekt rozporządzenia ministra zdrowia przewiduje dodatkowe profile, w ramach których świadczeniodawcy będą mogli udzielać świadczeń opieki zdrowotnej - dla szpitala w Żninie jest to ortopedia i traumatologia narządu ruchu - jednakże z wyłączeniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.
     Od momentu powstania oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej rokrocznie zwiększa się zakres świadczonych usług zdrowotnych. Zespół oddziału składający się aktualnie z 4 lekarzy etatowych, 2 lekarzy na dyżury, 2 rezydentów oraz 15 pielęgniarek i sanitariusza wykonuje m.in. zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego. Według stanu na 30 września 2016 roku, czas oczekiwania na zabiegi to odpowiednio około 4 i 5 lat, a w kolejce oczekujących jest około 900 pacjentów. W oddziale leczeni są nie tylko pacjenci powiatu żnińskiego, lecz także z powiatu nakielskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego i gnieźnieńskiego. Mamy również wielu pacjentów z Bydgoszczy i jej okolic. Pacjenci z tamtych rejonów bardzo chętnie poddają się operacjom w Żninie, bo czasy oczekiwania w klinikach i szpitalach wojewódzkich w Bydgoszczy i Toruniu są o wiele dłuższe - czytamy w stanowisku Rady Powiatu.
     SYSTEMATYZACJA
     Opublikowane pod koniec 2016 roku mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego nie rekomendują w prognozie na kolejne lata zasadności funkcjonowania w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie oddziału ginekologiczno-położniczego w zakresie porodów. Opracowana Prognoza zapotrzebowania na placówki położnicze w województwie kujawsko-pomorskim rekomenduje funkcjonowanie tylko 15 oddziałów z 23 obecnie działających.
     Pomimo faktu, iż oddział ginekologiczno-położniczy PCZ w Żninie spełnia podstawową przesłankę odbierania minimum 400 porodów rocznie to w ww. prognozie znalazł się na 16. pozycji zaraz za powiatem rypińskim, który to z kolei wymogu minimum 400 porodów rocznie nie spełnia. Zupełnie niezrozumiała jest taka kwalifikacja naszej placówki, w szczególności z uwagi na fakt, iż właściwa metodologia przyjęta do pozycjonowania szpitali w zależności od ilości porodów jest stosowana do pierwszych 14 placówek znajdujących się na liście, natomiast na dalszych pozycjach uplasowane są placówki z pominięciem podstawowego wskaźnika. Konsekwencją tego jest zajęcie pozycji piętnastej przez powiat rypiński z liczbą 362 porodów, przed powiatem chełmińskim (370 porodów), mogileńskim (398 porodów) oraz przed naszą placówką w Żninie z liczbą 400 porodów - wynika ze stanowiska żnińskiej Rady Powiatu.
     Z powyższych analiz wynika, że oddział ginekologiczno-położniczy w Żninie, zarówno z uwagi na osiągnięcie poziomu 400 porodów rocznie, jak i ze względu na zagrożenie po ewentualnej likwidacji oddziału koniecznością pokonywania przez pacjentki odległości przekraczającej 40 km do najbliższego oddziału tego typu, powinien znaleźć się wśród placówek mających szansę na dalsze funkcjonowanie w regionie w celu świadczenia opieki w zakresie ginekologii i położnictwa.
     Radni zwracają uwagę w swoim stanowisku, że po przekształceniu w 2004 roku Szpitala Powiatowego w spółkę prawa handlowego ze 100% udziałem powiatu żnińskiego, Pałuckie Centrum Zdrowia nie przynosi strat, sukcesywnie się rozwija, inwestuje w sprzęt, infrastrukturę i podnosi jakość świadczonych usług, nie tylko mieszkańcom powiatu żnińskiego.
     Stanowisko trafi do posłów i senatorów z województwa kujawsko-pomorskiego, ministra zdrowia, wojewody kujawsko-pomorskiego, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego i dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
     O dalszych decyzjach w sprawie szpitala będziemy informować.

Arkadiusz Majszak
współpraca:
Karol Gapiński
Pałuki nr 1303 (5/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry