Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

Tymczasem starosta Tomasz Barczak zapowiada ukończenie rozbudowy szpitala w Mogilnie do 2019 r. Później pozostanie wyposażenie oddziałów i ostateczne przeniesienie szpitalnych usług medycznych ze Strzelna do Mogilna.

     LAKONICZNIE, BEZ POLITYKI
     Jednym z punktów sesji Rady Miejskiej w Strzelnie 25 kwietnia była działalność służby zdrowia na terenie Strzelna w ubiegłym roku. Wcześniej dyrektor SPZOZ Marek Gotowała przygotował dla radnych informacje. Ograniczył się do przedstawienia suchych liczb przedstawiających ilość przeprowadzonych zabiegów.
     Sprawozdanie nie zadowoliło radnych. Na domiar złego na sesji nie pojawił się żaden z przedstawicieli władz powiatowych. Nie było nawet wicestarosty Krzysztofa Szarzyńskiego, który popiera działania burmistrza zmierzające do utrzymania status quo szpitala w Strzelnie.
     Radny Piotr Dubicki komentował jakość sprawozdania: - Ja to odbieram w ten sposób, że taka przedstawiona przez pana lakoniczna informacja jest odzwierciedleniem stosunków dyrekcji szpitala w Mogilnie i Zarządu Powiatu do mieszkańców Strzelna i filii szpitala w Strzelnie. Sprawozdanie jest tendencyjne. Nasze oczekiwania są zupełnie inne niż pan sobie wyobraża.
     Podkreślał, że podczas swojej półtorarocznej kadencji usłyszał wiele deklaracji składanych przez starostę Tomasza Barczaka dotyczących filii szpitala w Strzelnie, a od dyrektora Gotowały chciał się dowiedzieć na jakim jest etapie rozbudowa filii szpitala w Mogilnie i co dyrektor zamierza zrobić z filią szpitala w Strzelnie. - Bo wy wybiegacie bardzo, bo zamiast poczekać na to, co rząd zamierza zrobić ze szpitalami, a do czerwca jest jeszcze czas. A wy w oderwaniu od rzeczywistości, od obowiązujących przepisów, od zasad, które ustala minister chcecie robić coś po swojemu. Niech pan powie skąd pan chce zdobyć pieniądze na budowę nowego szpitala w Mogilnie - dopytywał radny Dubicki.
     Marek Gotowała powiedział, że nie jest politykiem i trudno mu się odnieść do decyzji politycznych, bo, jak dodał takie decyzje w tej kwestii zapadły. - Jest decyzja taka, żeby koncentrować prowadzenie działalności szpitalnej w Mogilnie i w tym zakresie prowadzone są działania formalne, organizacyjne, jak i techniczne polegające na tym, aby cała działalność szpitala z zakresie pierwszego poziomu referencyjności realizowana była w jednym miejscu. Wskazane jest Mogilno. Co do Strzelna, informacje mam takie, że tutaj będzie prowadzona również działalność całodobowa, stacjonarna w zakresie opieki długoterminowej w rozszerzonym zakresie. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem stosownego wniosku do wojewody kujawsko-pomorskiego, bo jest on właściwy do wydania decyzji o ocenie celowości realizacji planowanej inwestycji - mówił dyrektor Gotowała. Dodał, że założenia są takie, że 60% inwestycji ma być zrealizowane ze środków unijnych, pozostała ze środków własnych powiatu.
     WIEDZĄ Z MEDIÓW
     Burmistrz Ewaryst Matczak podkreślił: - To niedopuszczalne, by decydenci w tej sprawie nie byli obecni w Strzelnie, który jest częścią powiatu mogileńskiego. Wątpię, by rozbudowa szpitala w Mogilnie wyniosła 13 mln zł, a tak zakłada opracowany program funkcjonalno-użytkowy. Ciekawe skąd powiat będzie miał na wkład własny, skoro SPZOZ i tak jest już zadłużony na 11 mln złotych. Czy będzie jakiś inwestor? Według strzeleńskich szacunków to, co zamierza się przeprowadzić w Mogilnie pochłonie znacznie więcej pieniędzy. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie szpitala w Mogilnie może wynieść ponad 40 mln zł. Wy mówicie, że ma być ZOL przeniesiony. Nikt tego nie podał, nie wyliczył tylko jest wszystko zakulisowo robione bez żadnej właściwie informacji pisemnej. Wszystkiego z mediów się dowiadujemy.
     WOJEWODA SPRAWDZIŁ
     Strzelno jest przeciwne koncepcji starosty Tomasza Barczaka i Zarządu Powiatu rozbudowy szpitala w Mogilnie. Dlatego mieszkańcy Strzelna już 31 stycznia zaskarżyli uchwałę do wojewody kujawsko-pomorskiego. Pod skargą podpisało się kilkoro mieszkańców, wśród nich Grzegorz Kulczycki i Krzysztof Mleczko. Prosili wojewodę Mikołaja Bogdanowicza o sprawdzenie w trybie nadzoru zgodności z prawem uchwały Zarządu Powiatu.
     Wojewoda nie przyznał racji mieszkańcom Strzelna i uznał zgodność z prawem uchwały Zarządu Powiatu.
     12 kwietnia wysłano do wojewody kolejne pismo, pod którym podpisało się 14 mieszkańców, którzy w swoim piśmie twierdzą, że stanowisko organu nadzoru jest wadliwe i nieuzasadnione. Przywołują tutaj różne podstawy prawne. Mieszkańcy proszą wojewodę o ponowne zbadanie uchwały Zarządu Powiatu i stwierdzenie jej nieważności.

Magdalena Lachowicz
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1316 (18/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry