Drukuj

Koperty przeznaczone są dla mieszkańców, którzy ukończyli 55 lat. Inauguracja akcji nastąpi 2 września podczas VI Dębowych Targów Rolnych w Mokrem. Bezpłatne Koperty Życia seniorzy będą mogli odbierać w Urzędzie Gminy, GOPS oraz podczas akcji promocyjnych.

Tak będzie wyglądać koperta akcji „Koperta Życia w gminie Dąbrowa”
Tak będzie wyglądać koperta akcji „Koperta Życia w gminie Dąbrowa”

     Dąbrowa we wrześniu dołączy do gmin, które rozpowszechniają wśród mieszkańców tzw. Koperty Życia. Jest to inicjatywa wójta Marcina Barczykowskiego i Gminnej Rady Seniorów z jej szefem Władysławem Domagalskim.
     Koperta Życia w gminie Dąbrowa to akcja społeczna skierowana do osób, które ukończyły 55 lat życia i mieszkają na terenie gminy. Ma ułatwić niesienie pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia przez różnego rodzaju służby: medyczne, socjalne i inne. Inicjatywa sfinansowana została w całości z budżetu Dąbrowy.
     - Niejednokrotnie zdarza się, że w chwili zagrożenia zdrowia lub życia, nagłego wypadku lub zdarzenia „tracimy głowę” i zapominamy podstawowych informacji o sobie lub bliskiej osobie. Dlatego przygotowaliśmy pomoc w formie „Kopert Życia” - mówi wójt Barczykowski.
     Koperta Życia to pakiet składający się z: zielonej, plastikowej koperty, karty informacyjnej do uzupełnienia (podstawowe informacjami o stanie zdrowia, chorobach, przyjmowanych lekach, uczuleniach oraz dane kontaktowe osób najbliższych posiadacza koperty), magnesu na lodówkę oraz naklejki na drzwi wejściowe. Należy pamiętać, aby dane zawarte w formularzu na bieżąco aktualizować.
     - Plastikową kopertę wraz z uzupełnioną kartą informacyjną umieszcza się w widocznym miejscu w lodówce. Służby ratunkowe i medyczne przybywające na miejsce wezwania, widząc naklejkę na lodówce „Tu jest Koperta Życia” mogą skorzystać z informacji tam zawartych i szybciej udzielić pomocy i zainterweniować np. w przypadku ratowania osoby nieprzytomnej, która nie może udzielić informacji lub osoby samotnej - dodaje wójt Barczykowski.
     Inauguracja akcji nastąpi w sobotę 2 września podczas VI Dębowych Targów Rolnych w Mokrem. Na specjalnie przygotowanym stoisku między 11:00 a 16:00 członkowie Rady Seniorów promować będą akcję, wydawać koperty oraz udzielać informacji jak wypełnić kartę załączoną do koperty. Po inauguracji akcji Koperty Życia można będzie odbierać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a także podczas organizowanych akcji promocyjnych.
     Wszelkie informacje o Kopertach Życia, wzór prawidłowo wypełnionej karty informacyjnej oraz aktualizację karty można uzyskać w: Urzędzie Gminy tel. 52-315-32-16 oraz w GOPS tel. 52-318-62-10.
     - Zwracamy uwagę, aby nie udostępniać kopert i danych w nich zawartych osobom postronnym, aby uniknąć sytuacji wykorzystania wpisanych tam informacji - apeluje Anna Kocikowska-Dworek z Urzędu Gminy.

Joanna Świetnicka
Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 1331 (33/2017)