Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Epoka w Żninie Piotr Chodkiewicz uważa, że Pałuckie Centrum Zdrowia otrzymało wyższy kontrakt na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną od Epoki i domaga się sprostowania nieprawdziwych jego zdaniem informacji podanych przez dyrekcję szpitala. Dyrektor PCZ Roman Pawłowski wyjaśnia, że szpital otrzymał o 1.545 złotych mniejszy kontrakt, bo nie ujęto w nim dodatku pielęgniarskiego.

     Do końca września dyżury lekarzy w nocy, w soboty, niedziele i święta zabezpieczał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Epoka. W związku z reformą służby zdrowia od 1 października Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie przejęło nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
     26 października temat bieżącej sytuacji szpitala był omawiany na sesji Rady Powiatu w Żninie. Wicedyrektor Pałuckiego Centrum Zdrowia do spraw medycznych dr Tomasz Zwolenkiewicz poinformował, że szpital ma mniejszy budżet na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od budżetu, jakim dysponowała dotychczas Epoka. Ogólnie szpital musi dokładać do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej miesięcznie od 10.000 zł do 15.000 złotych.
     NFZ I PIOTR CHODKIEWICZ - SZPITAL DOSTAŁ WIĘCEJ
     Barbarę Nawrocką, rzecznik kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy zapytaliśmy, dlaczego szpital na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej otrzymał niższy budżet od budżetu, którym dotąd dysponował NZOZ Epoka i czy kontrakt ten zostanie zwiększony w sytuacji, kiedy do szpitala w Żninie w nocy i święta na dyżury w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgłaszają się pacjenci z powiatów nakielskiego, mogileńskiego i wągrowieckiego.
     Barbara Nawrocka wyjaśnia, że nieprawdą jest, iż Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie otrzymało niższy kontrakt na nocną i świąteczną opiekę medyczną niż wcześniej NZOZ Epoka. - Ten ostatni (Epoka - am) miał ryczałt miesięczny w wysokości 56.700 zł, natomiast szpital w Żninie na nocną opiekę otrzymał kontrakt wyjściowy w kwocie 59.535 zł na miesiąc, który obecnie został aneksowany i wynosi (od 1 października 2017 roku ) 62.535 zł - zwraca uwagę Barbara Nawrocka. I dodaje, że 5 października brała udział wraz z dyrektorem Romanem Pawłowskim w audycji radiowej na temat sieci szpitali, a także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i wówczas dyrektor nie przekazywał informacji, jakoby miał niższy kontrakt niż Epoka.
     Dyrektor NZOZ Epoka Piotr Chodkiewicz w rozmowie z Pałukami zaznacza, że na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej otrzymywał z NFZ 56.700 złotych i pokazuje fakturę. Dodaje, że zwrócił się do dyrektora szpitala z pismem, w którym domaga się sprostowania informacji, że szpital otrzymuje na nocne i świąteczne dyżury mniej pieniędzy niż Epoka. Pismo zostało również wysłane do wiadomości starosty. - Mijają się z prawdą - uważa Piotr Chodkiewicz.
     ROMAN PAWŁOWSKI - SZPITAL OTRZYMAŁ MNIEJ
     Dyrektor szpitala Roman Pawłowski wyjaśnia nam, że szpital na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej otrzymał z NFZ 59.535 złotych. Te pieniądze szpital chciał zaoferować Piotrowi Chodkiewiczowi, żeby dalej zabezpieczał nocną i świąteczną opiekę zdrowotną. Jednakże Piotr Chodkiewicz - jak mówi Roman Pawłowski - otrzymywał jeszcze ponadto dodatek pielęgniarski w kwocie 7.380 złotych.
     - We wrześniu łącznie z dodatkiem pielęgniarskim pan Chodkiewicz otrzymał miesięcznie 64.080 złotych, natomiast my jako Pałuckie Centrum Zdrowia tego dodatku już nie otrzymaliśmy i stąd różnica, co prawda niewielka, ale ona jest. Od 1 października na nocną i świąteczną opiekę otrzymaliśmy [po aneksowaniu, o którym wspomina Barbara Nawrocka - przyp. red] 62.535 złotych i jakby nie patrzeć mamy o 1.545 złotych mniej [niż poprzednio miała Epoka wraz z dodatkiem pielęgniarskim - przyp. red]. Dodatku pielęgniarskiego nie otrzymaliśmy. Ten dodatek pielęgniarski my musimy wypłacić. Jego wypłata odbywa się naszym kosztem. Krzywdą jest dla nas to, że tego dodatku pielęgniarskiego nie otrzymaliśmy, chociaż był przyznawany „Epoce“. Złożyliśmy w tej sprawie protest - tłumaczy Roman Pawłowski. I dodaje: - Dodatek pielęgniarski jest przyznawany od września, a my przejęliśmy działalność dotyczącą nocną i świątecznej opieki zdrowotnej od 1 października i dodatku pielęgniarskiego nie otrzymaliśmy.
     Pałuckie Centrum Zdrowia czyni teraz starania w oddziale NFZ w Bydgoszczy o przyznanie dodatków pielęgniarskich dla pielęgniarek pracujących w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
     Na pytanie, dlaczego NFZ nie przyznał PCZ dodatku pielęgniarskiego, odpowiedzi jeszcze nie uzyskaliśmy.
     WNIOSKI O ZWIĘKSZENIE KONTRAKTÓW
     Roman Pawłowski zaznacza, że wzrósł koszt godziny pracy lekarskiej i ma problemy, aby zabezpieczyć dyżury w nocy, w soboty, niedziele i święta. W stałym kontakcie z lekarzami rezydentami, którzy zabezpieczają szpitalowi dyżury, jest Tomasz Zwolenkiewicz. Roman Pawłowski nie ukrywa, że ma spore obawy o zabezpieczenie dyżurów, ponieważ od 1 stycznia lekarze rezydenci kontynuując protest zapowiedzieli ograniczenie swojego zatrudnienia.
     Dyrektor szpitala zwraca uwagę, że brak środków na zabezpieczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie jest jedynie problemem Pałuckiego Centrum Zdrowia. Jak się okazuje, wszystkie zespoły z całego województwa kujawsko-pomorskiego, w których funkcjonuje nocna i świąteczna opieka zdrowotna, złożyły wnioski do NFZ o zwiększenie nakładów.
     - Na razie rozkładają ręce i z powodu braku środków nie są w stanie zabezpieczyć tych pieniędzy. Zobaczymy, jaki będzie plan na rok przyszły - mówi Roman Pawłowski. I dodaje, że bardzo zależy mu na zwiększeniu ryczałtu dla chirurgii ogólnej, oddziału chorób wewnętrznych, a także pediatrii. Dlaczego?
     - Obserwujemy wzmożoną ilość pacjentów z powiatów ościennych - niemal cała Dąbrowa z powiatu mogileńskiego, z wągrowieckiego cały Damasławek i są również pacjenci z powiatu nakielskiego. Ze statystyki wynika, że do końca września tego roku ponad 1.000 pacjentów z powiatów ościennych przyjęliśmy. Dla nas to sytuacja kłopotliwa, jednakże pomocy nie odmawiamy nikomu - wyjaśnia dyrektor.
     POTRZEBA 70.000 ZŁOTYCH
     Dyrektor Roman Pawłowski ustosunkował się do pisma. W korespondencji przypomina między innymi, że w prowadzonych negocjacjach w lipcu i sierpniu br. pomiędzy Epoką a Pałuckim Centrum Zdrowia dyrektorzy byli zgodni, że wielkość finansowania przez NFZ nocnej i świątecznej pomocy medycznej nie zabezpiecza organizatorowi tych świadczeń ponoszonych kosztów.
     Miało to swoje odzwierciedlenie w pańskiej rezygnacji z dalszej kontynuacji po 1 października br. tych świadczeń w „Epoka“ NZOZ, którą to chcieliśmy pozostawić u państwa jako podwykonawcy, na co zezwala Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 71/2017/DSM. Od chwili przejęcia powyższych świadczeń medycznych zabiegamy w NFZ o zwiększenie środków finansowych na pełne pokrycie wydatków, które kształtują się w kwocie powyżej 70 tysięcy złotych miesięcznie - czytamy w piśmie Romana Pawłowskiego.
     Dyrektor szpitala zaznacza, że wypowiedź zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Pałuckiego Centrum Zdrowia dra Tomasza Zwolenkiewicza nie wprowadza społeczeństwa w błąd i zawiera prawdziwe dane dotyczące wielkości finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działającej od 1 października w Pałuckim Centrum Zdrowia w Żninie.
     - Nie popełniliśmy żadnego błędu, który wymagałby sprostowania wobec „Epoki“ NZOZ i pacjentów. (...) Wobec powyższego, nie czujemy się w obowiązku dokonywania jakichkolwiek zmian i poprawek w przekazanej wcześniej informacji, zawartej w artykule „Nocna i świąteczna opieka zdrowotna niedoszacowana“, zamieszczonym w Tygodniku „Pałuki“ - podkreśla Roman Pawłowski.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1344 (46/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry