Rada Gminy w Gąsawie nie podejmie uchwały dotyczącej przedłużenia umowy na dzierżawę ośrodka zdrowia. Umowa ta wygasa z końcem grudnia 2019 roku.

     Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie Beata Szczęsna złożyła do gminy wniosek o przedłużenie dzierżawy ośrodka zdrowia o kolejne 10 lat. Rada Gminy miała więc podjąć uchwałę czy wójt ma podpisać umowę dzierżawy na kolejne 10 lat, czy nie.
     Temat był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Gąsawie. Radny Piotr Sobolewski zwrócił uwagę, iż obecnie obowiązująca umowa wygasa w grudniu 2019 roku i zaznaczył, że podjęcie decyzji przez obecną Radę będzie przedwczesne. Zaznaczył również, iż decyzja obecnej Rady nie będzie miała większego wpływu. W opinii Piotra Sobolewskiego przedłużanie umowy w trybie bezprzetargowym byłoby błędem.
     Uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy na dzierżawę ośrodka Rada Gminy w Gąsawie podjęła w 2008 roku.
     W projekcie porządku obrad Rady Gminy w Gąsawie 16 października znalazł się punkt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Gąsawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Ostatecznie punkt ten nie zostanie poddany pod głosowanie i zostanie z porządku obrad zdjęty. Dlaczego?
     Jak nas poinformował przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Mariusz Kazik dyrektor Beata Szczęsna wycofała wniosek o przedłużenie umowy, składając pismo do wójta i Rady Gminy. Tym samym punkt zostanie zdjęty z porządku obrad.

Arkadiusz Majszak, 16 X 2018

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry