Drukuj

Rada Gminy w Gąsawie nie podejmie uchwały dotyczącej przedłużenia umowy na dzierżawę ośrodka zdrowia. Umowa ta wygasa z końcem grudnia 2019 roku.

     Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gąsawie Beata Szczęsna złożyła do gminy wniosek o przedłużenie dzierżawy ośrodka zdrowia o kolejne 10 lat. Rada Gminy miała więc podjąć uchwałę czy wójt ma podpisać umowę dzierżawy na kolejne 10 lat, czy nie.
     Temat był omawiany na połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy w Gąsawie. Radny Piotr Sobolewski zwrócił uwagę, iż obecnie obowiązująca umowa wygasa w grudniu 2019 roku i zaznaczył, że podjęcie decyzji przez obecną Radę będzie przedwczesne. Zaznaczył również, iż decyzja obecnej Rady nie będzie miała większego wpływu. W opinii Piotra Sobolewskiego przedłużanie umowy w trybie bezprzetargowym byłoby błędem.
     Uchwałę o wyrażeniu zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i przedłużenie umowy na dzierżawę ośrodka Rada Gminy w Gąsawie podjęła w 2008 roku.
     W projekcie porządku obrad Rady Gminy w Gąsawie 16 października znalazł się punkt w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Gąsawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Ostatecznie punkt ten nie zostanie poddany pod głosowanie i zostanie z porządku obrad zdjęty. Dlaczego?
     Jak nas poinformował przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie Mariusz Kazik dyrektor Beata Szczęsna wycofała wniosek o przedłużenie umowy, składając pismo do wójta i Rady Gminy. Tym samym punkt zostanie zdjęty z porządku obrad.

Arkadiusz Majszak, 16 X 2018