Drukuj

Panie z niedawno zawiązanej grupy miłośników czystego powietrza złożyły do Rady Miejskiej wniosek z postulatami do projektu uchwały antysmogowej, której podjęcia oczekują od żnińskich samorządowców.

     Postulaty Niezależnej, Samorządnej, Nieformalnej, Zdeterminowanej Grupy Miłośników Czystego Powietrza i Długiego Życia do realizacji natychmiast:
1. Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za kontrolę czystości powietrza na terenie gminy.
2. Ustanowienie dla chcących zmienić źródło pozyskiwania ciepła mieszkańców punktu informacyjnego w Urzędzie Miejskim, w którym będzie można dowiedzieć się, jak pisać wnioski, jak pozyskiwać środki na dotacje celowe, jakie są koszty inwestycji i uzyskać pomoc w wypełnianiu dokumentów.
3. Zakupienie drona wyposażonego w analizator spalin, ewentualnie przeznaczenie funduszy na wynajęcie drona obsługiwanego przez operatora dokonującego analizy pomiarów, ewentualnie zatrudnienie firmy, która świadczy kompleksowe usługi monitoringu zanieczyszczonego powietrza wraz z usługą operatorską, pobieraniem materiału do analiz i przekazywania wyników (np. program Airdron2).
4. Zakupienie wilgotnościomierza do mierzenia wilgotności drewna.
5. Przeszkolenie pracowników i wyposażenie ich w specjalistyczny sprzęt do
a) pomiarów składu dymu (patrz p. 3)
b) pobierania próbek popiołu
c)  badania wilgotności drewna (patrz p. 4).
6. Zainstalowanie lokalnej sieci pomiarowej monitorującej stan powietrza z pełną informacją dla mieszkańców Żnina, a głównie osiedla górskiego, bydgoskiego i starego miasta, udostępnianie pomiarów na bilboardach, drogą internetową lub poprzez aplikacje.

     Postulaty do realizacji długofalowej:
7. Opracowanie  gminnego programu ograniczenia niskiej emisji spalin.
8. Określenie zasad pomocy finansowej udzielanej mieszkańcom, którzy mają wysokoemisyjne piece węglowe, a chcą podłączyć się do sieci gazowej, miejskiej lub instalować pompy ciepła.
9. Ustalenie ścisłego okresu przejściowego dla zmiany sposobów ogrzewania domów.
10. Wykorzystywanie przez Urząd Miejski wszystkich możliwych źródeł finansowania wymiany kotłów lub podłączenia się do sieci:
- środków NFOŚiGW i WFOŚiGW
- środków Regionalnego Programu Operacyjnego
- własnych środków z budżetu.

     Więcej na ten temat w papierowym wydaniu tygodnika Pałuki.

(mj), 13 XII 2018