Dariusz Piwowarski tworzy wniosek do Urzędu Ochrony Zabytków o przeprowadzenie wizji lokalnej w Jadownikach Rycerskich. Chce, ażeby konserwator zabytków wydał opinię w sprawie planowanej w Jadownikach hodowli opasów i stwierdził, czy będzie ona miała wpływ na znajdujący się w pobliżu park z zabudową folwarczną z XIX w.

Dariusz Piwowarski jeszcze w tym tygodniu zamierza wysłać wniosek do Urzędu Ochrony Zabytków z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej w Jadownikach Rycerskich. Tak, ażeby UOZ mógł stwierdzić, czy planowana hodowla opasów może mieć wpływ na znajdujący się w pobliżu zespół parkowo-folwarczny. fot. Karol Gapiński
Dariusz Piwowarski jeszcze w tym tygodniu zamierza wysłać wniosek do Urzędu Ochrony Zabytków z prośbą o przeprowadzenie wizji lokalnej w Jadownikach Rycerskich. Tak, ażeby UOZ mógł stwierdzić, czy planowana hodowla opasów może mieć wpływ na znajdujący się w pobliżu zespół parkowo-folwarczny. fot. Karol Gapiński

     Od wiosny zeszłego roku część mieszkańców Jadownik Rycerskich składa wnioski i odwiedza Urząd Miejski w Żninie, by wyrazić swój sprzeciw wobec planowanej budowie wielkiej hodowli opasów w centrum wsi. Tuż przy drodze powiatowej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Plany stworzenia hodowli opasów ma Gospodarstwo Jadowniki.
     Zgłosił się do nas przedstawiciel mieszkańców sprzeciwiających się hodowli opasów Dariusz Piwowarski. Przekazał, iż w sąsiedztwie planowanej obory znajduje się też park z zabudową folwarczną z XIX w. o powierzchni 3,3 ha. - W nim znajduje się jeszcze cenny drzewostan: jesion wyniosły, lipy drobnolistne i inne gatunki drzew i krzewów. Tam są też okazy pomnikowe - 2 dęby szypułkowe o obwodzie 300 i 350 cm. Niestety, ten park jest zdewastowany. Znajduje się na terenie Gospodarstwa Jadowniki, ale przecież jest pod opieką konserwatora zabytków, więc inwestor naszym zdaniem powinien uzyskać zgodę konserwatora na stworzenie obory z opasami w sąsiedztwie tego parku - powiedział Dariusz Piwowarski.
     Paweł Sikora, kierownik wydziału turystyki, promocji i rozwoju w Urzędzie Miejskim w Żninie przekazał nam informację, że inwestor nie ma takiego warunku do spełnienia. Wyjaśnijmy w tym miejscu, że burmistrz Żnina Robert Luchowski jest teraz tą instancją, w gestii której leży decyzja o warunkach zabudowy, którą poprzedza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
     - Teren działki sąsiadującej z planowaną inwestycją znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej „b“, oznacza to, że nie ma potrzeby uzgodnienia rzeczonego zamierzenia z Urzędem Ochrony Zabytków. Procedura dotyczące warunków zabudowy może zostać wszczęta dopiero po uzyskaniu przez inwestora ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i trwa około 2 miesięcy. Należy tutaj podkreślić, że ze względu na protesty podnoszone przez lokalną społeczność dotyczące uciążliwości planowanej inwestycji, ustalenie ostatecznej wersji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może odwlec realizację inwestycji od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Podjęcie decyzji odnośnie ww. przedsięwzięcia nastąpi po zebraniu kompletnego materiału dowodowego - zapewnił Paweł Sikora.
     Przypomnijmy, że obora z opasami obliczona na 1.400 DJP jest planowana na działce 35/5. Park znajduje się na działce 35/4. Mirosław Spochacz, szef powiatowego zespołu doradców Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie przyznał, że hodowla na 1.400 DJP w przypadku opasów oznacza fizycznie nawet powyżej 2.000 zwierząt. Obecnie w naszym powiecie nie ma aż tak wielkich hodowli w jednym budynku. Hodowla w Jadownikach planowana jest w miejscu, w którym kiedyś była już obora, ale ona została zburzona. Nowa ma być budowana od podstaw.
     Dariusz Piwowarski przekazał nam, że kontaktował się z bydgoską delegaturą UOZ w Toruniu. - Powiedzieli, że potrzebna jest zgoda konserwatora i mam napisać wniosek, załączyć mapki, a oni przyjadą na wizję lokalną i zaopiniują plan hodowli opasów - powiedział Dariusz Piwowarski.
     Kierownik bydgoskiej delegatury UOZ Elżbieta Dygaszewicz powiedziała, że taki wniosek oczywiście mieszkaniec, czy mieszkańcy może złożyć i na pewno UOZ na niego odpowie. - Jednak na pytanie, czy są podstawy negatywnie lub pozytywnie zaopiniować plan budowy obory, nie odpowiemy teraz, gdy sprawa nie jest rozpoznana - oznajmiła Elżbieta Dygaszewicz.

Karol Gapiński
Pałuki nr 1303 (5/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry