Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w terminie do 28 lutego 2017 r. przekaże wszystkim emerytom i rencistom roczne obliczenie podatku dochodowego od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-40A) lub informację o dochodach uzyskanych z tytułu pobieranych z KRUS emerytur/rent (formularz PIT-11A).

     Dane podatkowe emeryta bądź rencisty zawarte na formularzach PIT-40A i PIT-11A, w tym samym terminie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekaże również do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
     W zdecydowanej większości przypadków KRUS wystawi PIT-40A i tym samym rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę. Osoba, która otrzyma ww. formularz i poza świadczeniami emerytalno-rentowymi wypłacanymi z Kasy w 2016 r. nie osiągnęła innego przychodu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu) - nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.
     Podatek obliczony przez Kasę będzie podatkiem należnym emeryta lub rencisty za rok 2016. Jeżeli emeryt albo rencista będą chcieli skorzystać z ulg podatkowych, bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę - może sam złożyć zeznanie podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym. Trzeba pamiętać, aby takie zeznanie złożyć do 2 maja 2017 r. W zeznaniu należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy.
     Zeznania w urzędzie skarbowym składają również emeryci i renciści, którzy chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
     KRUS zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2016 r. kwoty 3.091 zł.
     Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta czy też rencisty za poprzedni rok m.in., gdy: w ciągu 2016 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie; Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy; Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2016 r.); którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
     Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi lub renciście formularz PIT-11A. Emeryt bądź rencista, który otrzyma PIT-11A, musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37) do 2 maja 2017 roku.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1303 (5/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry