Rolnicy skorzystają na zmianach w ustawie o ochronie zwierząt. Po wprowadzeniu zmian łatwiej będzie dokonywać uboju gospodarczego na potrzeby własne.

     Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt oraz rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na potrzeby własne powinien być dokonywany tylko po uprzednim ich pozbawianiu świadomości przez przyuczonego ubojowca, czyli osobę, która ukończyła 18 lat, ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyła praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.
     W świetle obowiązujących przepisów ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na potrzeby własne, powinien być dokonywany przez osoby posiadające takie same kwalifikacje, jakich wymaga się od osób uprawnionych do zawodowego uboju.
     Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie zwierząt, który ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Przedmiotowy projekt jest przygotowywany do przedłożenia przez Komitet Rady Ministrów.
     - Zgodnie z projektem przewiduje się zmianę przepisów w zakresie wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne. Zakłada się, że bezpłatne szkolenia osób zainteresowanych ubojem zwierząt na własne potrzeby będą organizowane przez lekarzy weterynarii. Projekt ustawy zakłada uproszczony tryb uzyskiwania kwalifikacji w przypadku osób zainteresowanych ubojem zwierząt w gospodarstwie polegający na udziale w szkoleniu organizowanym przez powiatowego lekarza weterynarii bez obowiązku zdawania egzaminu i odbywania praktyki w rzeźni. Jednocześnie zostaną uchylone obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia w sprawie kwalifikacji i osób uprawnionych do zawodowego uboju i uśmiercania zwierząt, w tym obowiązek zawodowego wykształcenia oraz odbycia praktyki na stanowisku ubojowym - czytamy w piśmie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewy Lech, będącym odpowiedzią na pismo prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.
     Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi zwierzęta inne niż drób, króliki i zające mogą być uśmiercane przez właściciela zwierzęcia lub inną osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem. Uśmiercanie i działania z nim związane muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji, co powinno zagwarantować wykonanie tych czynności w sposób nie powodujący u zwierząt niepotrzebnego niepokoju lub cierpienia.
     W opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych do projektowanej ustawy zaproponowane w niej rozwiązanie spełnia warunki wymagane z tym rozporządzeniem.
     Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt kopytnych poza rzeźnią na własne potrzeby gospodarstwa zapadną podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i będą mogły być stosowane dopiero z dniem jej wejścia w życie po zakończeniu prac legislacyjnych, czyli uchwaleniu ustawy przez parlament, podpisaniu przez prezydenta RP i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Arkadiusz Majszak
Pałuki nr 1316 (18/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry