Od 29 czerwca do 28 lipca w oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmowane będą wnioski na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych.

     W bieżącym roku można ubiegać się o pomoc na inwestycje w rozwój produkcji mleka krowiego na operację typu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
     Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt (maksymalne dofinansowanie wynosi 900.000 zł). Jednakże aby uzyskać dofinansowanie, wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10.000 euro i nie większa niż 250.000 euro. Wsparcie można także uzyskać na inwestycje związane z rozwojem produkcji mleka krowiego (wysokość wsparcia w całym PROW 2014-2020 może wynieść 500.000 zł) i z rozwojem produkcji bydła mięsnego (wysokość wsparcia może wynieść 500.000 zł). Należy jednak pamiętać, że jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego czy bydła mięsnego, wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10.000 euro i nie większa niż 200.000 euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10.000 euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15.000 euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10.000 euro. Pamiętać także należy, że limitów pomocy nie można łączyć.
     - Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji - informuje ARiMR. - Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.
Wnioski o dotację można składać w oddziałach regionalnych ARiMR lub za pośrednictwem biura powiatowego.
     Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. ARiMR zaznacza, że pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją a systemem, w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu.
     Na opublikowanie list kolejności przysługiwania pomocy trzeba będzie czekać nie dłużej niż 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1324 (26/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry