Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wiek emerytalny - podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. - w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące - dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące - dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

     Oznacza to, że o przyznanie emerytury rolniczej będą mogły wówczas ubiegać się: osoby, które po 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat; osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego (czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia); osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.
     KRUS przypomina, że rolnicy i domownicy, poza wiekiem emerytalnym, muszą legitymować się 25-letnim okresem podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (wyłącznie ubezpieczenie rolnicze). Prawo do emerytury rolniczej jest ustalane na wniosek. Wyjątek dotyczy osób pobierających rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, którym - po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego - emerytura rolnicza zostanie przyznana z urzędu. O ile będą posiadać wymagany okres ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
     Generalnie emerytura rolnicza jest przyznawana od dnia spełnienia warunków do otrzymania tego świadczenia, nie wcześniej jednak, niż od miesiąca złożenia wniosku. Niemniej osoby, które ukończą wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) przed 1 października 2017 r. (ale przed tym dniem nie osiągną jeszcze podwyższonego wieku emerytalnego), uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2017 r.
     Kasa informuje też, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast częściowe emerytury rolnicze przyznane przed 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione - od tej daty - na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.
     Rolnicy, którzy do 31 grudnia 2017 roku ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1327 (29/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry