Jeszcze tylko przez 1,5 miesiąca będą funkcjonować dwie obsługujące rolników agencje: Agencja Nieruchomości Rolnych i Agencja Rynku Rolnego. Dyrektor ANR w Bydgoszczy Grzegorz Smytry zapewnia, że zmiany ułatwią życie rolnikom. Kwestie płatnicze przejmie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze swoimi biurami powiatowymi, a Agencja Nieruchomości Rolnych - jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - będzie wydzierżawiać i sprzedawać grunty na dotychczasowych zasadach.

     W ubiegłym tygodniu publikowaliśmy informacje, że od 31 sierpnia znikną dwie ważne dla rolników instytucje, a mianowicie: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. Od 1 września zacznie działać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. O tym, jak w praktyce będą wyglądały zmiany, rozmawialiśmy z Grzegorzem Smytrym, dyrektorem bydgoskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych, który otrzymał upoważnienie, by tworzyć zręby nowej instytucji.
     Zdaniem dyrektora, przygotowywane zmiany będą miały przede wszystkim, z punktu widzenia rolnika, jeden zasadniczy plus. Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mają swoje struktury i siedziby w miastach powiatowych. Biura powiatowe są najbliżej rolników, są im znane i mają z nimi stały kontakt. Dlatego wszystkie kwestie płatnicze, dotychczas realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, będą skupione w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Teraz ma nastąpić pełna jasność. Każdy rolnik będzie wiedział, że wszelkie sprawy dotyczące wypłat, będą realizowane przez ARiMR. Zatem z początkiem września sprawy związane m.in. z dopłatami do materiału siewnego, nadzwyczajną pomocą dla producentów mleka, a także dla rolników z innych sektorów hodowlanych, wsparciem dla producentów owoców i warzyw związane z embargiem, tymczasową nadzwyczajną pomocą dla rolników w sektorach hodowlanych, zadania związane z uznaniem grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, mleka i innych, będzie realizowała ARiMR.
     Jedynym wyjątkiem jest promocja polskiej żywności, która realizowana była przez ARR, a będzie prowadzona przez KOWR. Instytucja ta ma również kontrolować rynek OZE - powstawanie infrastruktury odnawialnych źródeł energii (OZE), ich rejestrację i rozwój.
     Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejmie zadanie realizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych - szeroko rozumiany obrót ziemią, nadzór nad prywatnym obrotem ziemią między rolnikami, wydawanie decyzji pozwalających na zwarcie transakcji, ochrona pozostałości ziemi będącej w zasobach rolnych skarbu państwa.
     Zasady, jakie będą obowiązywały po likwidacji ANR, a dotyczące dzierżawy czy sprzedaży gruntów, nie zmienią się. Nowelizacja ustawy o ustroju rynku rolnego wyznaczyła kierunek gospodarowania gruntami. W pierwszym kierunku muszą być zagospodarowane poprzez dzierżawę. Najczęściej są to grunty pochodzące z wyłączeń na mocy ustawy z 2011 r. Wyłączała ona 30% nieruchomości gospodarowanych przez tzw. duże gospodarstwa, na rzecz dalszego zagospodarowania.
     - Do dziś otrzymujemy grunty z tego tytułu i je zagospodarowujemy, ale również kończą się umowy dzierżawy, niektóre nie są przedłużane, na niektóre nie ma chętnych, a więc sami rolnicy dzierżawcy rezygnują. To jest ta grupa, która podlega obrotowi wtórnemu. Na ten rok mamy około 1.900 ha wydzierżawionych. Prócz niespełna 400 ha sprzedanych - mówi Grzegorz Smytry.
     Głównym nurtem jest dzierżawa, natomiast sprzedaż następuje - jak mówi ustawa - ze szczególnych względów, ale po zgodzie ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najczęściej są to dzierżawione już nieruchomości i potrzebne rolnikowi do rozwoju gospodarstwa. Rolnik musi prośbę umotywować, wysyłana jest do ministra i on wydaje zgodę. Grunt jest wyceniany i sprzedawany. Działki rolne do 2 ha, bez zgody ministerstwa mogą być sprzedawane, a także nierolne, ale te już w przetargach nieograniczonych.
     Grzegorz Smytry wyjaśnił, na jakich zasadach organizowane są przetargi ograniczone i nieograniczone. Preambuła do nowej ustawy o obrocie ziemią mówi, że grunty powinny służyć do powiększania gospodarstw rodzinnych i dlatego pierwotne przetargi (na dzierżawę czy na sprzedaż) są ograniczane do grupy rolników.
     I jeśli rolnicy będą uczestniczyć w przetargach, to zasady nie zmienią się, a jedynie nazwa instytucji, która je będzie ogłaszać. Grzegorz Smytry zapewnił, że w dalszym ciągu będą funkcjonować siedziby zamiejscowe. Dla naszego terenu siedziba właściwa znajduje się w Lubostroniu. Chodzi o to, by rolnicy mogli na przetargi udać się do miejsc im bliższych.
     Nowa instytucja już jest tworzona. Nie przewiduje się okresu przejściowego. No, może z jednym wyjątkiem. Od przyszłego tygodnia część pracowników Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy z ul. Kasztanowej 57 przeniesie się na ul. Hetmańską 38, czyli tam, gdzie mieści się siedziba ANR. Zatem do 31 sierpnia ARR po części będzie urzędowała na Hetmańskiej, a po części na Kasztanowej w Bydgoszczy. Od 1 września jedynym adresem KOWR będzie Hetmańska 38.
     Zmiany dotkną też samych pracowników obu instytucji. Z pracujących w ARR 51 osób, 26 ma przejść do KOWR, a 13 do ARiMR. Ponad 10 osób nie znajdzie zatrudnienia ani w jednej, ani w drugiej agencji. Z ANR do KOWR miało przejść 76 osób, ale 3 nie przyjęły proponowanych im warunków zatrudnienia. Sam dyrektor Grzegorz Smytry nie otrzymał jeszcze propozycji kierowania nową instytucją. Podobnie jak dyrektor ARR Wojciech Kędzia, dyrektor Oddziału Terenowego ARR w Bydgoszczy. Obaj będą pełnić swoje funkcje do 31 sierpnia. O tym, czy Grzegorz Smytry będzie szefem KOWR w Bydgoszczy, zależeć będzie od dyrektora generalnego KOWR, którego powoła premier na wniosek ministra rolnictwa.
     Docelowo KOWR za kilka lat najprawdopodobniej przejmie również funkcje doradcze, co będzie się wiązało z wchłonięciem ODR-ów.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1327 (29/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry