Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą między 4 a 18 września 2017 roku składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa.

     O przyznanie wsparcia będą mogli starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wsparcia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie pomocy.
     O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda.
     Wysokość strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.
     Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Na podstawie liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla rolników z woj. mazowieckiego i druga dla rolników z pozostałych województw.
     Wnioski o pomoc można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, bądź za pośrednictwem biura powiatowego Agencji lub wysłać je pocztą. Nabory mają być ogłaszane cyklicznie, aby umożliwić ubieganie się o pomoc finansową jak największej liczbie rolników. Rolnicy, którzy nie zdążą złożyć wniosku w tym naborze, będą mogli ubiegać się o pomoc w kolejnym.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1333 (35/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry