Drukuj

Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2017 roku. Wynosi on 4,3042 złotych za 1 euro. Z kolei w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności.

     W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości: jednolita płatność obszarowa wyniesie 461,55 zł/ha, płatność za zazielenienie - 309,77 zł/ha, płatność dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha, płatność dodatkowa - 177,02 zł/ha, płatność do bydła - 291,03 zł/szt., płatność do krów - 371,46 zł/szt., płatność do owiec - 101,85 zł/szt., płatność do kóz - 60,08 zł/szt., płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) - 606,52 zł/ha, płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) - 303,26 zł/ha, płatność do roślin pastewnych - 386,46 zł/ha, płatność do chmielu - 2 198,06 zł/ha, płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 163,02 zł/ha, płatność do buraków cukrowych - 1 563,46 zł/ha, płatność do pomidorów - 1654,30 zł/ha, płatność do truskawek - 1 118,75 zł/ha, płatność do lnu - 374,86 zł/ha, płatność do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha, płatność do tytoniu - Virginia - 3,82 zł/kg, płatność do tytoniu - pozostały tytoń - 2,68 zł/kg.
     Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 roku wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

Remigiusz Konieczka
Pałuki nr 1339 (41/2017)