Reklama w kalendarzu

Zdaniem Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, obniżenie ceny skupu żyta jako podstawy do naliczania podatku rolnego do 50 zł/1 dt byłoby dobrym gestem wobec rolników w gminie Żnin, dla których mijający rok był bardzo trudny z uwagi na zniszczenia, które poczyniła na polach i w budynkach gospodarczych nawałnica. Burmistrz Żnina proponuje, by podatek rolny wyniósł 52 zł. Burmistrz Szubina nie proponuje zmian, radni Barcina i Łabiszyna utrzymali podatek w zeszłorocznej wysokości.

     Średnia cena skupu żyta podana w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. wynosiła 52,44 zł/1 dt. Po dyskusjach i przedstawionych opiniach oraz wnioskach formalnych ostatecznie Rada Miejska w Żninie zdecydowała rok temu o zmniejszeniu stawki wyjściowej podanej przez prezesa GUS do kwoty 51 zł.
     W tym roku prezes GUS podał w komunikacie średnią cenę skupu żyta jako podstawę w ustalaniu podatku rolnego na 2018 r. w wysokości o 5 gr więcej. Jest to zatem średnia w wysokości 52,49 zł/1 dt. Burmistrz Żnina Robert Luchowski w przygotowywanych projektach uchwał podatkowych zakłada wzrost podatków od nieruchomości o stopę inflacji, podatki od środków transportu chce pozostawić na tym samym poziomie, a podatek rolny według propozycji włodarza Żnina miałby wynosić 52 zł. Byłby zatem obniżony względem średniej gusowskiej, ale w rzeczywistości okazałby się o 1 zł wyższy, niż obecnie płacą rolnicy w gminie Żnin od hektarów przeliczeniowych.
     Tradycyjnie burmistrz projekt uchwały o obniżeniu średniej ceny skupu żyta podanej przez prezesa GUS jako podstawy w wymiarze podatku rolnego przedkłada do zaopiniowania przedstawicielom izb i kółek rolniczych. Tak też się stało w tym roku.
     Jednym z przedstawicieli gminy Żnin w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rolniczej jest Fabian Heinich, sołtys Wójcina. Przekazał on nam, iż przedstawiciele Izby Rolniczej będą w najbliższych dniach gościć na komisjach Rady Miejskiej w Żninie, aby omawiać propozycje podatku rolnego na 2018 r. Na razie jeszcze nie ma oficjalnego porządku obrad na najbliższą sesję Rady Miejskiej, ale wiele wskazuje na to, iż może się ona odbyć w żnińskim ratuszu w piątek 1 grudnia. I wtedy też radni prawdopodobnie pochylą się nad projektami uchwał podatkowych na 2018 r. Tymczasem wiadomo już, że opinia Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej do propozycji burmistrza Żnina obniżenia stawki podatku rolnego do 52 zł będzie negatywna.
     - My wnioskujemy, aby stawka podatku rolnego na 2018 r. wynosiła 50 zł/1 dt, czyli o 1 zł mniej, niż obecnie. Uważamy, że jest to słuszna propozycja biorąc pod uwagę, iż w mijającym roku wielu rolników w gminie Żnin odnotowało w swoich gospodarstwach straty wynikające z sierpniowych nawałnic. Na komisje i sesję Rady Miejskiej postaram się przygotować również zestawienie, jak kształtują się uchwały w sprawie podatku rolnego w bliższej i dalszej okolicy w naszym województwie - zapowiedział Fabian Heinich.
     SZUBIN
     W poniedziałek 27 listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Szubinie, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Szubin na 2018 rok.
     W komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego podano średnia cenę skupu żyta obliczoną z 11 poprzednich kwartałów i wynosi ona 52,49 zł/q. Stanowi ona podstawę do obliczania podatku rolnego na 2018 r. Burmistrz Szubina Artur Michalak proponuje, aby obniżyć cenę do 51 zł/q, czyli do takiego samego poziomu jak w roku bieżącym.
     BARCIN, ŁABISZYN
     Nie zmienią się stawki podatku rolnego płaconego przez rolników z gminy Barcin i z gminy Łabiszyn. Ci pierwsi będą jak dotąd uiszczać kwotę 40 zł za kwintal, a ci drudzy - 52 zł za kwintal. Średnia cena skupu żyta ustalana jest na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Ogłoszona komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku średnia cena skupu żyta obciążyłaby podatników podatku rolnego, dlatego obie gminy zaproponowały, aby obniżyć średnią cenę skupu żyta, która wyniosła 52,49 zł za 1 kwintal.
     Radni gminy Barcin jednogłośnie opowiedzieli się za tym, aby utrzymać dotychczasową stawkę wynoszącą 40 zł za 1 kwintal, czyli 100 zł za 1 hektar przeliczeniowy. Z kolei radny Rady Miejskiej w Łabiszynie utrzymali zeszłoroczną stawkę wynoszącą 52 zł za 1 kwintal, co daje 130 zł za 1 hektar przeliczeniowy.

Karol Gapiński
współpraca: Remigiusz Konieczka, Magdalena Kruszka
Pałuki nr 1345 (47/2017)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry