Części do zachodnich maszyn rolniczych - PHU Tomasz Nowak

Radny z Bławat, szef PSL w gminie Strzelno łamie ustawę antykorupcyjną
   

   
Radny powiatowy Krzysztof Mleczko, będąc członkiem Zarządu Powiatu Mogilno prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą w gminnej spółce z o.o. Agrost. Jak sam mówi, pełni tam funkcję prezesa razem z Wacławem Borkowskim. Ma także w niej udziały. Tymczasem w dokumentach sądowych spółki jako prezes widnieje burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak, który złożył rezygnację z tej funkcji jeszcze w 2000 r.

   
OD 12 LAT W GMINIE STRZELNO
    W starej części strzeleńskiego ratusza, na drzwiach prowadzących do siedziby PSL, wisi szyld firmy Agrost. Jest to spółka z o.o. zawiązana w 1991 roku i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy 13 sierpnia 1991 roku. Od początku istnienia spółki, gmina Strzelno jest jej największym udziałowcem. Ma w niej 81% udziałów. 19% pozostałych udziałów należało do 19 rolników. Założycielami spółki Agrost poza gminą, byli: Wacław Borkowski,
Zenon Brejecki, Władysław Kaśkiewiecz, Janusz Kmieć, Aurelia Matczak, Tadeusz Lutecki, Franciszek Pruczkowski, Stanisław Słomiński, Andrzej Stanek, Krzysztof Mleczko, Stanisław Walczak, Teresa Walczak, Zenon Dobrzyński, Mariusz Pawlak, Aniela Benedykcińska, Zdzisław Konieczka, Ryszard Sołtysiak, Tadeusz Więzowski i Wiesława Borowska. W skład pierwszego Zarządu spółki wchodzili: dyrektor Janusz Kmieć oraz Wiesława Borowska i Stanisław Słomiński.
    Firma zajmowała się szeroko rozumianą działalnością dla rolnictwa. m. in.: sprzedażą węgla, nawozów, środków do produkcji rolnej. Agrost posiadał wtedy także ubojnię zwierząt.
   
DOKUMENTY SPRZED 5 LAT
    Analizując 2 kwietnia w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy dokumenty Strzeleńskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Wytwórczego Agrost sp. z o.o., można się dowiedzieć, że we władzach spółki do dzisiejszego dnia zasiada dwóch samorządowców, którzy po ostatnich wyborach pełnią wysokie funkcje samorządowe w gminie Strzelno i w powiecie mogileńskim. Okazuje się, że prezesem Agrostu jest burmistrz Strzelna Ewaryst Matczak z PSL, a jednym członków Zarządu Agrostu jest radny powiatowy, członek Zarządu Powiatu Mogilno Krzysztof Mleczko, także z PSL. Ustawa antykorupcyjna jednoznacznie mówi o zakazie łączenia funkcji samorządowca z działalnością gospodarczą w spółkach prawa handlowego.
   
W MAJU 1998 ROKU
    Jak doszło do tego, że burmistrz Ewaryst Matczak   jest prezesem firmy Agrost, a Krzysztof Mleczko członkiem Zarządu tej samej firmy?
    Rok 1998 przyniósł zmiany w Zarządzie spółki Agrost. Walne Zgromadzenie Wspólników 5 maja 1998 roku dokonało odwołania starego zarządu Uchwałą nr 42/8/98. Na tym samym posiedzeniu Uchwałą nr 43/8/98 powołano nowy zarząd spółki. W jego skład weszli: Ewaryst Matczak, Krzysztof Mleczko i Wacław Borkowski. Ewaryst Matczak został prezesem Agrostu, dwaj pozostali ludowcy członkami Zarządu. Uchwała zobowiązywała m. in. Zarząd do zarejestrowania nowego składu Zarządu w Sądzie Gospodarczym. Ze względów formalnych do zarejestrowania nowego składu Zarządu, Sąd podchodził dwukrotnie. Pierwszy raz na posiedzeniu 11 sierpnia postanowił: - Wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków poprzez przedłożenie:  uchwały o odwołaniu Zarządu, uchwały o powołaniu nowego Zarządu i notarialnie uwierzytelnionych wzorów podpisów nowych członków Zarządu, w terminie 14 dni pod rygorem odmowy wpisu do rejestru. Zarząd Agrostu uzupełnił dokumentację i złożył ją w Sądzie Gospodarczym 10 września 1998 r. Natomiast już 16 września, Sąd rozpatrzył po raz drugi wniosek Zarządu spółki Agrost. 16 września 1998 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, w Wydziale VIII Gospodarczym sędzia Romuald Dalewski wykreślił wpis dotyczący Janusza Kmiecia, Stanisława Słomińskiego oraz Wiesławy Borowskiej i wpisał: Ewarysta Matczaka, Krzysztofa Mleczko i Wacława Borowskiego jako nowy Zarząd spółki. Sygnatura akt: Ns Rej: H724/98.
   
OSTATNI WPIS
    Wpis do rejestrów sądowych z dnia 16 września 1998 roku, jest ostatnim wpisem dotyczącym zmian we władzach spółki. Od tej pory do dnia dzisiejszego z dokumentów sądowych wynika, że we władzach spółki nic się nie zmieniło od prawie 5 lat. Po tej dacie, nie ma również żadnych innych wpisów dotyczących spółki.
   
UPADŁOŚĆ NIE DOSZŁA DO SKUTKU
    Jak się dowiedzieliśmy, przedstawiciele gminy w spółce Agrost w 2001 roku złożyli wniosek, aby Zarząd firmy wystąpił do Sądu Gospodarczego o wszczęcie procedury upadłościowej spółki. Sytuacja finansowa Agrostu była już wówczas fatalna i spółka praktycznie nie prowadziła żadnej działalności. W Sądzie nie ma jednak żadnej wzmianki o złożonym przez Zarząd spółki wniosku o upadłość.
   
RADNY WE WŁADZACH "AGROSTU"
    Spytaliśmy się radnego powiatowego Krzysztofa Mleczko, czy wie, że pełniąc funkcję członka Zarządu firmy Agrost i członka Zarządu Powiatu Mogilno łamie tzw. ustawę antykorupcyjną o zakazie prowadzenia takiej działalności. Radny potwierdził, że jest członkiem Zarządu Agrostu. - Nieznajomość prawa nie zwalnia mnie rzeczywiście od jego przestrzegania - mówi nam radny. Krzysztof Mleczko jednocześnie zwrócił nam uwagę, że w firmie razem z Wacławem Borkowskim są pełniącymi obowiązki prezesa firmy, gdyż jak stwierdził: - W 1999 r. lub 2000 r., jak Ewaryst Matczak został wicestarostą, złożył z Zarządu "Agrostu" rezygnację. Powiedzieliśmy jednak radnemu, że w dokumentach spółki w Sądzie Gospodarczym nic takiego nie widnieje. Tam Ewaryst Matczak figuruje cały czas jako prezes firmy. Z wypowiedzi radnego Mleczko można było wywnioskować, że rzeczywiście Zgromadzenie Wspólników Agrostu odwołało wicestarostę z funkcji, ale Zarząd w nowym składzie nie dopełnił obowiązku zgłoszenia o tym w Sądzie Gospodarczym.
    Krzysztof Mleczko zwrócił nam również uwagę, że w grudniu 2001 roku Zarząd wystąpił do Sądu o wdrożenie procedury upadłościowej. - Sąd odrzucił wniosek i napisał, że ja mam znaleźć pieniądze na syndyka masy upadłościowej. A skąd ja mam je wziąć? - pyta się radny. Krzysztof Mleczko przekonywał nas również, że na dzień dzisiejszy działalność spółki jest zawieszona. Jednak dokumenty spółki w Sądzie Gospodarczym nic nie mówią, ani o zmianie władz spółki, ani o próbach wdrożenia procedury upadłościowej ani o zawieszeniu działalności Agrostu. Tam cały czas figuruje Zarząd Agrostu powołany 5 maja 1998 roku.
   
MÓWI, ŻE ZREZYGNOWAŁ
    Burmistrz Ewaryst Matczak powiedział nam, że on złożył pisemną rezygnację z zasiadaniu w Zarządzie firmy w 2000 r., gdy był radnym powiatowym, dlatego że nie mógł jako radny powiatowy prowadzić działalności gospodarczej. Dalej już go ta sprawa nie interesowała. Nic nie wiedział o tym, że Zarząd nie dopilnował wpisania tej sprawy do akt spółki w Sądzie Gospodarczym. Zdaniem burmistrza on zrobił, to co do niego należało i nie ponosi konsekwencji objętych ustawą antykorupcyjną.
   
KONSEKWENCJE
    W myśl obowiązującej ustawy O ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Krzysztof Mleczko miał 3 miesiące czasu (od dnia wejścia w życie nowelizacji przepisów - 1 stycznia 2003 r.) by zrezygnować z funkcji i udziałów w spółce Agrost. Termin, w którym mógł dokonać takiego wyboru minął zgodnie z ustawą 31 marca. W myśl przepisów ustawy Rada Powiatu Mogilno ma teraz miesiąc czasu (do 1 maja), na odwołanie z funkcji członka Zarządu Powiatu radnego Krzysztofa Mleczko.
    - A może sam zrezygnuję z Zarządu Powiatu z datą 30 marca, tak żebym nie był odwołany - pyta się reportera Pałuk Krzysztof Mleczko. - No, chyba takich pism z wsteczną datą nie można wystawiać - mówimy radnemu.

Marek Holak
współpraca: Sławomir Gacek
Pałuki nr 581 (14/2003)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry