Czas wyborów

    Kandydaci lepiej znani

     Na terenie gminy Szubin zawiązało się pięć komitetów wyborczych. Należą do nich Bezpartyjny Blok Wyborczy, Inicjatywa Samorządowa, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe i Sojusz Lewicy Demokratycznej. 

     Trzy z nich wystawiły już kandydatów na stanowisko burmistrza w tegorocznych wyborach samorządowych, dwa pozostałe ograniczą się jedynie do wystawienia listy kandydatów na radnych powiatowych i gminnych. Jest także kandydat niezależny na burmistrza Szubina.

    SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ

    Ignacy Pogodziński obecny wiceburmistrz Szubina ubiegając się o fotel burmistrza reprezentował będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej, którego jest przewodniczącym. 

    Wiceburmistrz ma 55 lat, mieszka w Szubinie. Jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Ukończył Politologię na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Na stanowisku zastępcy burmistrza w Urzędzie Gminy i Miasta Szubin pracuje już drugą kadencję, czyli od siedmiu lat.

    Ignacy Pogodziński podkreśla, że w związku z rezygnacją obecnego burmistrza Andrzeja Wrony, ktoś z obecnego zarządu powinien zostać, choćby jako konkurent dla innych kandydatów. Za jeden ze swoich największych sukcesów związanych z pracą samorządową uważa to, że udało się mu zjednoczyć z obecnym burmistrzem oraz radnymi dwóch ostatnich kadencji. Kandydat podkreśla bowiem, iż dzięki temu, nie ma wśród władz Szubina podziałów politycznych, które zwykle prowadzą do rozdwojenia opinii publicznej. Za ważne dokonanie na płaszczyźnie swojej pracy zawodowej uznaje fakt uwłaszczenia prawie wszystkich chętnych lokatorów mieszkań komunalnych. Jak mówi udało się utworzyć w gminie Szubin kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych, przeprowadzono uwłaszczenie około 400 komunalnych mieszkań. Ignacy Pogodziński nie pomija również swojego wkładu w ukończenie budowy oczyszczalni oraz rozwoju infrastruktury komunalnej, dotyczącej kanalizacji i wodociągów, co jak podkreśla kandydat na terenie miasta Szubina już zakończono.

    Kandyduje na stanowisko burmistrza, bo jak mówi został wytypowany przez Sojusz Lewicy Demokratycznej.

    Jeżeli zostanie wybrany chciałby kontynuować podejmowane dotychczas przez siebie przedsięwzięcia i dzielić obecną biedę w miarę możliwości sprawiedliwie.

    BEZPARTYJNY BLOK WYBORCZY

    Józef Sarnowski natomiast, startuje z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wyborczego, którego jest jednym z głównych założycieli. Od czterech lat pełni on także funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szubinie. Kandydat ma 52 lata, jest żonaty, ma dwóch synów i jednego wnuka. Jest mieszkańcem Słupów. Posiada wyższe wykształcenie, ukończył Akademię Techniczno- Rolniczą w Olsztynie, wydział rolniczy. Obecnie, poza pracą w samorządzie, zajmuje się także prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

    Pytany o osiągnięcia podkreśla, że w ciągu swojej czteroletniej kadencji na stanowisku przewodniczącego nie dopuścił do podziałów politycznych w Radzie Miejskiej. Udało mu się także zaangażować w ważne sprawy społeczne ludzi z inicjatywą, na co dzień nie związanych z żadną z partii politycznych. Za jedno ze swoich największych dokonań na płaszczyźnie służby publicznej uznaje przeprowadzenie, mimo dużych sprzeciwów, reorganizacji szkół, mającej wpływ na oszczędności i jakość nauczania.

    Jak sam podkreśla jest przedstawicielem wsi i zależy mu na jak najlepszej edukacji dzieci i młodzieży wiejskiej, która nigdy nie miała dostępu do dobrze wyposażonych i funkcjonujących szkół. Był on tym samym za podjęciem uchwały o zlikwidowaniu małych, niewydajnych szkół i jak podkreśla przeniesienia tych uczniów do porządnych placówek oświatowych. Uważa, że czteroletnia kadencja na stanowisku przewodniczącego dała mu potrzebne doświadczenie, dzięki któremu poznał główne problemy gminy i jej mieszkańców. Poprzez pracę na stanowisku burmistrza, cały czas chciałby uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. Józef Sarnowski będzie się ubiegał nie tylko o stanowisko burmistrza, stanie również z wyborach do Rady Gminy.

    PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

    Swego kandydata na burmistrza wystawiło również Prawo i Sprawiedliwość w osobie Kazimierza  Dąbrowskiego, kierownika oddziału bydgoskiego Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, z siedzibą w Szubinie.

    Kandydat prawa i sprawiedliwości ma 48 lat, jest żonaty, ma dwóch synów. W Szubinie mieszka od ponad dwudziestu lat, pochodzi z Grudziądza. Ma wyższe, techniczne wykształcenie. Z ciepłownictwem związany jest od dwudziestu dwóch lat. Jak sam mówi nigdy w samorządzie nie pracował, jednak jego praca zawodowa wymaga od niego, jak sam mówi systematycznego kontaktu ze społeczeństwem miasta Szubin, a głównie z mieszkańcami budownictwa wielorodzinnego. Kandydat podkreśla, że taki rodzaj pracy pomaga mu zapoznać się z potrzebami ludzi i ich codziennymi problemami. 

    Uważa, iż dużą jego zasługą było podłączenie przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej szpitala, liceum, urzędu miejskiego.

    Kandyduje, bo jak mówi nie chce pozostać obojętnym na stale rosnące bezrobocie, ubożenie szubińskich rodzin. Podkreśla, iż widzi możliwości na rozwiązanie głównych problemów społecznych, poprzez pozyskanie inwestorów. Twierdzi bowiem, że nie muszą to być wcale inwestorzy zagraniczni.Jego zdaniem wystarczy jedynie we właściwy sposób pozyskać rodzimy kapitał.

    Podkreśla, że jeżeli zostanie wybrany, dopilnuje, aby środki finansowe pozyskiwane przez gminę zostały wykorzystane na najważniejsze cele.

    BEZ ZGODY

    Na łamach Pałuk chcieliśmy również przedstawić kandydaturę startującego z wolnej stopy mieszkańca Szubina Czesława Perki. Nie wyraził on na to zgody.

Róża Kirschhiebel

Tygodnik Szubiński Pałuki nr 62 (36/2002)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry