Stanisława Ciesielska - zgodnie z przewidywaniami
Fartowna trzynastka?
    Przewodniczącą Rady Miejskiej w Barcinie została Stanisława Ciesielska. Od poniedziałku Rada liczy jedynie trzynastu rajców. Dwoje pozostałych potrzebnych do skompletowania ustawowej piętnastki musiało zrezygnować z przyczyn formalnych. W związku z tym będą wybory uzupełniające. Tymczasem władzę uchwałodawcza będzie trzymała w rękach trzynastka radnych.

     Piętnastka nowo wybranych radnych zgromadziła się na pierwszej sesji w bieżącej kadencji w miniony poniedziałek. Ekipa samorządowców z mandatami miała złożyć ślubowanie, przedstawić się społecznemu gremium, otrzymać zaświadczenia, wreszcie wybrać przewodniczącego i wiceprzewodniczącego swego zgromadzenia. Ślubowanie złożyć miała nowa burmistrz Ewa Gołąb. Wszystkiemu przyglądali się liczni, jak nigdy na wcześniejszych sesjach, mieszkańcy.
     ZAŚLUBINY
     Nie wszyscy radni mogli złożyć ślubowanie. Ewa Gołąb i Michał Pęziak nie nie mogli tego uczynić z uwagi na fakt, iż  wykluczona jest ustawowo możliwość łączenia mandatu radnego z funkcjami wykonawczymi w samorządzie lokalnym. Tymczasem Ewa Gołąb została wybrana jednocześnie radną i burmistrzem Barcina, natomiast Michał Pęziak - radnym i wicestarostą w żnińskim powiecie. W związku z tym oboje złożyli pisemne rezygnacje z mandatu radnych miejskich, a Rada podjęła uchwały o wygaśnięciu tych mandatów. W ten sposób w Barcinie ostało się tylko trzynastu rajców.
     Następnego dnia po sesji sekretarz gminy Elżbieta Wojciechowska oznajmiła nam, że teraz poniedziałkowe uchwały Rady Miejskiej o wygaśnięciu dwóch mandatów zostaną przesłane do Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy. To pierwszy krok do rozpisania wyborów uzupełniających. Odbędą się one w okręgach nr 3 i nr 4. To w nich bowiem Michał Pęziak i Ewa Gołąb otrzymali społeczną akceptację.
     STANISŁAWIE CIESIELSKIEJ NA OTARCIE ŁEZ
     Obrady poniedziałkowe otworzył przewodniczący Rady Miejskiej poprzedniej kadencji Marek Drozdowski. Później kontrolowała przebieg obrad radna Małgorzata Bohuszewicz. Aż do wyboru nowego szefa Rady.  
     W związku z koniecznością wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego samorządowego ciała, radni powołali komisję skrutacyjną. W jej skład weszły radne: Alicja Wiczewska, Jolanta Kowalska i Jadwiga Mateńko.
     Komitet wyborczy Nasza Mała Ojczyzna zgodnie z naszymi przewidywaniami z przed tygodnia zaproponował na przewodniczącą swoją liderkę Stanisławę Ciesielską. Jej kontrkandydatem w tajnym głosowaniu był przedstawiciel Samorządowego Porozumienia Mieszkańców Alfred Lewandowski. Jego ugrupowanie wprowadziło do Rady dwoje ludzi.
     Przegrana w wyścigu o fotel burmistrza Stanisława Ciesielska teraz okazała się bezapelacyjną triumfatorką. Radni powierzyli przewodniczenie zgromadzeniu stosunkiem głosów 11:2.  
     Alfred Lewandowski zrezygnował z ubiegania się o stanowisko wiceprzewodniczącego z uwagi - jak uzasadnił - na uznanie dla osoby swej kontrkandydatki. Okazała się nią być Małgorzata Bohuszewicz, której komitet wyborczy odniósł może największy sukces w wyborach do Rady. Zdołał bowiem do niej wprowadzić 100% swych kandydatów, czyli Małgorzatę Bohuszewicz, która walczyła o społeczny mandat samotnie.
Jedyna kandydatka na wiceprzewodnicząca Rady uzyskała dwanaście głosów, przy jednym wstrzymującym się.
     CHUCHANIE NA RANY
     Po swoim ślubowaniu na burmistrza Ewa Gołąb zwróciła się do zebranych na sali posiedzeń radnych, mieszkańców, szefów resortów w Urzędzie Miasta i Gminy, sołtysów i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych.
     - Gratuluję radnym, każdy z was ma prawo być dumny, że dostał się do tej Rady, przy tak licznej konkurencji. Życzę wam, żebyście utrzymali swoją tożsamość i żebyście zachowali społeczne poparcie. Jestem otwarta na współpracę. Wbrew prasowym spekulacjom deklaruję szacunek dla kompetentnych pracowników. Na pewno nie będę pobłażliwa, ale za to sprawiedliwa. Nie ma się czego bać. Myślę, że do przeszłości na zawsze odejdą wydarzenia, które były przykre w tej gminie - wygłosiła nowa burmistrz.
     Ustępująca przewodnicząca Zarządu Miasta i Gminy Stanisława Ciesielska złożyła ogólny raport z poczynań wykonawczych w gminie, podkreślając jednocześnie, że wszelkie szczegóły dotyczące stanu gminy przy przejmowaniu władzy są już skompletowane i czekają na nową burmistrz. W kontekście wydarzeń podczas kampanii wyborczej Stanisława Ciesielska oznajmiła: - Wszystko co było, minęło i trzeba zamknąć raz na zawsze.
     KU RADOŚCI KWIACIARZY
     Na poparcie słów o powszechnej zgodzie z każdej strony i na każdego spływały gratulacje, podziękowania, kwiaty i życzenia. Tymczasowej trzynastce życzono samych trafnych rozstrzygnięć, pani burmistrz zaś sprawnej ręki do rządzenia.

Karol Gapiński
Tygodnik Barciński Pałuki nr 45/2002

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry