Strzelno, wybory 2002, Rada Miejska, głosowanie

Poniżej podajemy wyniki wyborów z podziałem na okręgi oraz komitety wyborcze.

 

   OKRĘG NR 1 - 5 MANDATÓW

   KOMITET WYBORCZY "SAMOOBRONA"

 1. Andrzej Pietrzak z Bławat - 39

 

   KOMITET WYBORCZY SLD/UP

   2 mandaty radnych

 1. Jerzy Antoni Zebel ze Strzelna - 288 - mandat radnego
 2. Mirosław Piotr Gutowski ze Strzelna - 198
 3. Lech Ryszard Gierba ze Strzelna - 187
 4. Piotr Jan Cieślik ze Strzelna - 283 - mandat radnego
 5. Grażyna Anna Zwolińska ze Strzelna - 151

 

   KOMITET WYBORCZY PSL

 1. Dominik Bogdan Borkowski ze Strzelna - 57
 2. Ryszard Stanisław Chudziński ze Strzelna - 191
 3. Mirosława Wacława Kluczykowska ze Strzelna - 74
 4. Andrzej Pruczkowski ze Strzelna - 144
 5. Ludwik Gabriel Woźnica ze Strzelna - 138

 

   KOMITET WYBORCZY "LIGA POLSKICH RODZIN"

 1. Paweł Lipieński ze Strzelna - 113

 

   KOMITET WYBORCZY "JEDNOŚĆ"

 1. Jan Balon ze Strzelna - 112
 2. Barbara Ewa Białęcka ze Strzelna - 89
 3. Andrzej Marian Lipiński ze Strzelna - 140
 4. Henryk Oborski ze Strzelna - 145
 5. Krzysztof Pieczyński ze Strzelna - 136

 

   KOMITET WYBORCZY "KOBIETY W SAMORZĄDZIE"

 1. Irena Zofia Pułkownik ze Strzelna - 217

 

   KOMITET WYBORCZY "STRAŻAK"

 1. Alojzy Stefan Błaszak ze Strzelna - 145
 2. Eugeniusz Andrzej Wrzesiński ze Strzelna - 81
 3. Zygmunt Stanisław Paradowski ze Strzelna - 102
 4. Marian Laskowski ze Strzelna - 60
 5. Czesław Marczak ze Strzelna - 92

 

   KOMITET WYBORCZY "NIEZALEŻNI - SAMORZĄDNI"

   1 mandat radnego

 1. Marian Marek Mikołajczak ze Strzelna - 262 - mandat radnego
 2. Barbara Sobczak ze Strzelna - 63
 3. Sławomir Zawodniak ze Strzelna - 99
 4. Dariusz Jarosław Kujawiński ze Strzelna - 142

 

   KOMITET WYBORCZY "MĄDROŚĆ I PRACA"

 1. Magdalena Maria Jańczak-Konopa ze Strzelna - 99
 2. Marek Kotecki z Bławat - 57
 3. Joanna Maria Rakoniewska ze Strzelna - 60

 

   KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ROZWOJU WSI I MIAST POWIATU MOGILEŃSKIEGO"

   1 mandat radnego

 1. Remigiusz Koprowski ze Strzelna - 91
 2. Lilianna Machura ze Strzelna - 99
 3. Janusz Kasprzyk ze Strzelna - 82
 4. Marcin Przybylski ze Strzelna - 104
 5. Tadeusz Twarużek ze Strzelna - 244 - mandat radnego

 

   KOMITET WYBORCZY "FORUM"

 1. Marian Jan Pałaszyński ze Strzelna - 105

 

KOMITET WYBORCZY "WIEDZA I PRAWO"

   1 mandat radnego

 1. Ludwik Zbytniewski ze Strzelna - 275 - mandat radnego

   OKRĘG NR 2 - 5 MANDATÓW

   KOMITET WYBORCZY "SAMOOBRONA"

 1. Roman Kaszyński Ostrowa - 232
 2. Piotr Mateńko ze Stodólna - 163
 3. Anna Nadzieja z Bronisławia - 58

 

   KOMITET WYBORCZY SLD/UP

   1 mandat radnego

 1. Piotr Kazimierz Sienkiewicz Młynic - 255 - mandat radnego
 2. Mariusz Piotr Pohorodecki ze Strzelna Klasztornego - 99
 3. Adam Wojciechowski ze Stodólna - 109
 4. Ryszard Bednarski z Książa - 129
 5. Tadeusz Szymon Nadolny ze Strzelna - 74

 

   KOMITET WYBORCZY PSL

   2 mandaty radnych

 1. Kazimierz Chudziński ze Strzelna - 272 - mandat radnego
 2. Józef Edward Gacek z Ostrowa - 167
 3. Tadeusz Antoni Majkut z Wronów - 293 - mandat radnego
 4. Henryk Stanisław Trawiński ze Strzelna - 160
 5. Anna Woźniecka ze Strzelna - 135

 

   KOMITET WYBORCZY "LIGA POLSKICH RODZIN"

 1. Damian Michał Rybak ze Strzelna - 72

 

   KOMITET WYBORCZY "JEDNOŚĆ"

 1. Stanisław Jan Gajos z Młynic - 219
 2. Piotr Koszal ze Strzelna - 94
 3. Franciszek Łukomski z Ostrowa - 167
 4. Zenon Pinczewski ze Strzelna - 40
 5. Krzysztof Wojciech Zachwieja ze Stodólna - 87

 

   KOMITET WYBORCZY "KOBIETY W SAMORZĄDZIE"

 1. Dorota Maria Repulak ze Strzelna - 156

 

   KOMITET WYBORCZY "STRAŻAK"

   1 mandat radnego

 1. Ewaryst Iwiński ze Strzelna - 232 - mandat radnego
 2. Stefan Płotkowiak z Wronów - 63
 3. Grzegorz Kopiński z Cienciska - 187
 4. Andrzej Jan Jagodziński ze Stodół - 85
 5. Jan Adam Lewandowski z Ostrowa - 88

 

   KOMITET WYBORCZY "NIEZALEŻNI - SAMORZĄDNI"

   1 mandat radnego

 1. Jan Zdzisław Szarek ze Strzelna - 294 - mandat radnego
 2. Irena Seidler z Ostrowa - 103
 3. Iwona Danuta Pruss ze Strzelna - 50

 

   KOMITET WYBORCZY "MĄDROŚĆ I PRACA

 1. Mariusz Wojciech Jackowski ze Strzelna - 106
 2. Jan Andrzej Jankowski ze Strzelna - 45
 3. Maria Konkiewicz ze Strzelna - 113
 4. Karol Jan Rakoniewski ze Strzelna - 43
 5. Eugeniusz Strzyżewski ze Strzelna - 37

   KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ROZWOJU WSI I MIAST POWIATU MOGILEŃSKIEGO"

 1. Jacek Zakęś z Wronów - 61
 2. Jacek Sadowski z Ostrowa - 96
 3. Jan Teofil Mohylowski ze Strzelna - 138
 4. Henryk Śmigiel ze Strzelna - 43

 

   KOMITET WYBORCZY "FALGO"

 1. Bogumiła Falgowska ze Strzelna - 31

 

   KOMITET WYBORCZY "FORUM LOKALNE"

 1. Piotr Dubicki ze Strzelna - 77

  

   OKRĘG NR 3 - 5 MANDATÓW

   KOMITET WYBORCZY "SAMOOBRONA"

   1 mandat radnego

 1. Grażyna Leśna z Rzadkwina - 211 - mandat radnego
 2. Piotr Częszak z Łąkiego - 164
 3. Jerzy Goska z Żegotek - 147
 4. Stanisław Nowak z Wymysłowic - 139
 5. Tadeusz Wiązowski ze Strzelna Klasztornego - 60

 

   KOMITET WYBORCZY SLD - UP

   3 mandaty radnych

 1. Henryk Filipczak z Wymysłowic - 195 - mandat radnego
 2. Ryszard Saja z Markowic - 226 - mandat radnego
 3. Marian Grzegorz Skonieczny z Bronisławia - 96
 4. Zdzisław Marat z Markowic - 185 - mandat radnego

 

   KOMITET WYBORCZY PSL

   1 mandat radnego

 1. Wiesława Barbara Borowska z Bronisławia - 162
 2. Wacław Jerzy Borkowski z Rzadkwina - 126
 3. Franciszek Pruczkowski ze Sławska Dolnego - 193 - mandat radnego
 4. Irena Sitko ze Strzelna Klsztornego - 138
 5. Emilia Marianna Walkowiak z Bławat - 140

 

   KOMITET WYBORCZY "LIGA POLSKICH RODZIN"

 1. Piotr Pawłowski z Bronisławia - 96

 

   KOMITET WYBORCZY "JEDNOŚĆ"

 1. Jan Brzeziński ze Sławska Dolnego - 87
 2. Andrzej Piszcz z Łąkiego - 97
 3. Grzegorz Skowron z Bronisławia - 128
 4. Jan Walenty Woźniak z Żegotek - 131
 5. Henryk Żakowski z Bożejewic - 59

 

   KOMITET WYBORCZY "KOBIETY W SAMORZĄDZIE"

 1. Władysława Panfil z Bożejewic - 164

 

   KOMITET WYBORCZY "STRAŻAK"

 1. Dorota Chojnacka z Rzadkwina - 123
 2. Sławomir Niewiadomski z Ciechrza - 58
 3. Krzysztof Stanisław Wróblewski z Bronisławia - 58

 

   KOMITET WYBORCZY "NIEZALEŻNI - SAMORZĄDNI"

 1. Jan Kapica z Górek - 148

   KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ROZWOJU WSI I MIAST POWIATU MOGILEŃSKIEGO"

 1. Józef Paziewski z Bronisławia - 49

zebrał: Robert Grygiel

Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 558 (44/2002)

 

  

Skład Rady Miejskiej w Strzelnie kadencji 2002-2006

     Na 15 radnych, 9 to nowi ludzie. Wśród nich znajduje się 14 mężczyzn i 1 kobieta, działaczka Samoobrony.

UGRUPOWANIA W RADZIE MIEJSKIEJ

SLD - 6 radnych

PSL - 3 radnych

"Niezależni-Samorządni" - 2 radnych

"Przymierze" - 1 radny

"Samoobrona" - 1 radny

"Strażak" - 1 radny

"Wiedza i Prawo" - 1 radny

     Tegoroczne wybory samorządowe w Strzelnie, to przede wszystkim porażka SLD, choć radni tego ugrupowania i tak stanowią najsilniejszy ilościowo klub radnych (40% składu Rady Miejskiej). Przegrali dotychczasowi radni: Marian Skonieczny, Mirosław Gutowski, Marian Pałaszyński, Irena Pułkownik, Teresa Repulak, Józef Gacek, Władysława Panfil czy Lech Gierba.

     Do Rady pewnie dostał się dotychczasowy przewodniczący Rady Ludwik Zbytniewski. W szeregach PSL zasiądzie też prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna, naczelny Wieści ze Strzelna Kazimierz Chudziński oraz dotychczasowy przewodniczący komisji rewizyjnej Rady Miejskiej, największy krytyk byłego burmistrza Ewarysta Iwińskiego - Tadeusz Majkut.

     Co warte podkreślenia, najlepszy wynik w wyborach osiągnął debiutant w samorządzie, radny "Niezależnych - Samorządnych" Jan Szarek.

     Honoru kobiet w Radzie Miejskiej bronić będzie tylko jedna kobieta, radna Samoobrony (pierwszy mandat tego ugrupowania w Strzelnie), Grażyna Leśna z Rzadkwina.

     Skład nowej Rady Miejskiej:

 1. Jan Szarek ze Strzelna - 294 głosy
 2. Tadeusz Majkut z Wronów - 293 głosy
 3. Jerzy Zebel ze Strzelna - 288 głosów
 4. Piotr Cieślik ze Strzelna - 283 głosy
 5. Ludwik Zbytniewski ze Strzelna - 275 głosów
 6. Kazimierz Chudziński ze Strzelna - 272 głosy
 7. Marian Mikołajczak ze Strzelna - 262 głosy
 8. Piotr Sienkiewicz z Młynic - 255 głosów
 9. Tadeusz Twarużek ze Strzelna - 244 głosy
 10. Ewaryst Iwiński ze Strzelna - 232 głosy
 11. Ryszard Saja z Markowic - 226 głosów
 12. Grażyna Leśna z Rzadkwina - 211 głosów
 13. Henryk Filipczak - 195 głosów
 14. Franciszek Pruczkowski ze Sławska Dolnego - 193 głosy
 15. Zdzisław Marat z Markowic - 185 głosów

Marek Holak

Pałuki i Ziemia Mogileńska nr 558 (44/2002)

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry