Warszawa, dnia 2 października 2007 r.

   

    Artykuł 62 ust. 1 Konstytucji RP zapewnia obywatelom polskim między innymi prawo wybierania posłów i senatorów. Wiele jednak do życzenia pozostawia praktyczna możliwość korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby niepełnosprawne.

    Wprawdzie osoby niepełnosprawne mogą korzystać przy głosowaniu z pomocy innych osób, a ponadto w każdej gminie powinien być co najmniej jeden lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, to doświadczenia z poprzednich wyborów wskazują, że ze względu na usytuowanie lokali wyborczych osoby niepełnosprawne, ze schorzeniami narządu ruchu bądź zaawansowanych wiekowo nie zawsze mogły wziąć w nich udział. W większości bowiem lokali wyborczych nie ma urządzeń ułatwiających wejście do nich, nie zawsze też osoby takie mają zapewniony dojazd do lokali, a często też z uwagi na brak dostatecznej informacji w tym zakresie nie wiedzą nawet o takiej możliwości.

    Wybory parlamentarne są aktem wielkiej obywatelskiej odpowiedzialności za sprawy państwa i narodu. Powszechny w nich udział jest więc nie tylko konstytucyjnym prawem ale także moralnym zobowiązaniem do wyrażenia opinii, komu powierzyć, jako przedstawicielom suwerena  narodu, prawo decydowania o naszej przyszłości.
    Jest sprawą niezwykłej wagi aby każdy kto chce uczestniczyć w akcie wyborczym, mógł z tego prawa skorzystać. I nie chodzi tu tylko o formalne uprawnienie, gdyż to wynika z przepisów prawa. Chodzi o to aby każdy obywatel miał zapewniony nieskrępowany dostęp do lokali wyborczych, w których może oddać swój głos na wybranego przez siebie kandydata.
    W związku więc ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi apeluję do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast o takie zorganizowanie lokali wyborczych, w takich miejscach i w taki sposób aby czynne prawo uczestniczenia w wyborach było faktycznie zagwarantowane. Niezbędne są takie działania, dzięki którym nie zdarzy się sytuacja, aby osoba niepełnosprawna czy zaawansowana wiekowo nie mogła z swoich praw skorzystać, ze względu na nieprzygotowanie lokalu wyborczego.  Na problem ten zwróciła uwagę także Państwowa Komisja Wyborcza w swym oświadczeniu z dnia 25 września 2007 roku.
    Apeluję i proszę o przygotowanie swobodnego dojścia i dojazdu do lokali wyborczych, o przygotowanie podjazdów i innych ułatwień dla tych, dla których położenie lokalu czy wysokie schody okażą się barierą nie do pokonania.
    Apeluję też o zorganizowanie, w miarę możliwości, dowiezienia do lokali wyborczych, tych osób, które bez takiej pomocy nie wezmą udziału w wyborach, a jednocześnie o odpowiednie podanie do wiadomości publicznej informacji o możliwości skorzystania z takiej pomocy.
    Apeluję o takie przygotowanie lokali wyborczych, aby bez żadnych przeszkód, każdy kto zjawi się w lokalu wyborczym mógł bez skrępowania dokonać wyboru i wrzucić kartę wyborczą do urny.
    Zwracam się ponadto do wszystkich obywateli by zechcieli w miarę swych możliwości pomagać osobom niepełnosprawnym w dotarciu do lokalu wyborczego. Każdy bowiem głos jest ważny i wszyscy uczestnicząc w wyborach współdecydujemy o losach Państwa o naszych losach. Apeluję również do mediów o godne podejmowanie problematyki wyborów, o pełnym, jasnym, szerokim, a przede wszystkim rzetelnym informowaniu o wyborach. Niech jak najszersze kręgi widzów, słuchaczy i czytelników poznają zasady wyborów, ich mechanizm, sposób wyłaniania naszych przedstawicieli. Niech udział w wyborach będzie jak najbardziej świadomym wyborem, aby każdy miał przekonanie, że wyboru dokonuje świadomie.
    Szeroki udział społeczeństwa w wyborach, będzie najlepszą legitymizacją naszych przedstawicieli w Sejmie i Senacie. Będzie to oddanie prawa do decydowania o kształcie drogi jaką pójdzie Polska.

Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta danych zastrzeżone. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych możliwe wyłącznie na własny użytek. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów możliwe wyłącznie za zgodą redakcji, którą można uzyskać tutaj. Ogłoszenia i reklamy są materiałem zleconym, za ich treść odpowiedzialność ponosi ich nadawca, a nie redakcja lub wydawca gazety.
Copyright 2006-2018 Pałuki Tygodnik Lokalny - Wydawnictwo Dominika Księskiego WULKAN, tel. 52 302-09-28
do góry