Rozmawiali o konsekwencjach powstania wielkoprzemysłowej chlewni w okolicach Gąsawy, Parlinek, 22 V 2021

    0
    56

     W minioną sobotę przed świetlicą wiejską w Parlinku odbyło się zebranie komitetu protestacyjnego z mieszkańcami miejscowości i władzami gminy Dąbrowa fot. Justyna Kulpińska. Czytaj tekst. Obejrzyj film.