Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka
Anna Grewling-Chełkowska przekazała burmistrzowi na piśmie zadane pytania w związku z łączeniem oddziałów fot. Sylwia Wysocka

Wydatki z budżetu gminy na oświatę rosną. W 2016 r. było to około 2 miliony, rok później już 3,5 miliona, a w 2018 przewidywane jest około 5 milionów. Regionalna Izba Obrachunkowa nakazała natychmiastowe oszczędności, stąd propozycja łączenia oddziałów.

Burmistrz Kcyni Marek Szaruga wraz z dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni Michałem Poczobuttem i Aleksandrą Kubiak spotkali się z rodzicami uczniów. Sprawa dotyczyła restrukturyzacji, a dokładnie łączenia klas, co spotkało się z bardzo dużą frekwencją, niemal wszystkie miejsca były zajęte.
Spotkanie rozpoczął burmistrz prosząc o zrozumienie, zdając sobie sprawę, że rodzice nie będą zadowoleni z przedstawionej im propozycji rozwiązania, która ma przynieść konieczne oszczędności. - Nie mamy wyjścia, musimy wspólnie podjąć decyzję. Wszyscy dobrze wiemy, jak duża jest sieć szkół w naszej gminie, jesteśmy organem prowadzącym dla 8 szkół podstawowych, 2 zespołów szkół ponadgimnazjalnych i 1 przedszkola, co daje 11 jednostek oświatowych - wyliczał włodarz Kcyni. Zapewnił, że do tej pory w gminie nie przeprowadzono restrukturyzacji sieci szkół, a co za tym idzie na oświatę wydawane są duże środki finansowe. W 2016 r. z budżetu gminy dołożono około 2.000.000 zł do oświaty, w roku 2017 było to już 3.500.000 zł, a w 2018 prognozuje się około 5.000.000 zł. W roku 2016/2017 było 1.656 dzieci i 91 oddziałów, w 2017/2018 jest 1.597 i 99 oddziałów, co wzięło się stąd, że zmalała liczba oddziałów gimnazjalnych, a wzrosła liczba oddziałów w szkołach podstawowych. Średnia uczniów w gminie jest 16,2, gdzie optymalnie przyjmuje się 23-25 uczniów w oddziale. Zaznaczył, że są szkoły gdzie średnia wynosi 5,5 czy 6,5. Na rok 2018 subwencja oświatowa wynosi 14.739.711 zł, a z wyliczeń wydatki na oświatę wyniosą 19.924.918 zł.
Jak zapewnił włodarz, do wszystkich szkół została skierowana prośba o dokonanie cięć budżetowych, i wszędzie są wprowadzane oszczędności. Od września w małych oddziałach liczących średnio 5,5 czy 7,5 wprowadziliśmy zajęcia łączone na przedmiotach, na których dopuszczalne jest takie łączenie zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej. Do SP w Kcyni burmistrz zwrócił się z pytaniem, czy możliwe jest wprowadzenie oszczędności w placówce. Oszczędności są proporcjonalne do szkoły małej. Jeden oddział w tej szkole kosztuje 100.000 zł i z góry proszę o przychylenie się do propozycji oszczędności w tej placówce. - Jeżeli nie zaistnieją możliwości co do zmniejszenia wydatków bieżących to jednostka samorządu terytorialnego zobligowana przez RIO będzie musiała napisać plan naprawczy, czyli nie będzie można podejmować nowych inwestycji, nie można ponosić wydatków na promocję, nie można tworzyć funduszu sołeckiego, a proszę zwrócić uwagę ile w latach 2010-2014 powstało świetlic wiejskich, biesiadników, a to trzeba będzie utrzymać. Mam nadzieję, że w sprawie oświaty uda się nam wspólnie tak to zorganizować, żeby te wydatki bieżące były jak w najlepszym stopniu zrealizowane. Ze wszystkich sił staraliśmy się przez te cztery lata zmniejszać zadłużenie gminy, które spadło o prawie 2.000.000 zł, ale to nie współgra z wieloletnią prognozą finansową z uwagi na nadmiar wydatków bieżących , co tyczy się oświaty, na którą idą bardzo duże środki finansowe, duże idą też na opiekę społeczną i tu staramy się wprowadzać ograniczenia - mówił Marek Szaruga.
Burmistrz przypomniał o zwrotach pieniędzy, jakich musiał dokonać w tej kadencji, jak 2.500.000 zł, 300.000 zł i inne mniejsze sumy, a wszyscy oczekują by budować chodniki, drogi, a na to konieczne są środki, dlatego coś trzeba ograniczyć by starczyło na coś innego, porównywał do budżetu w domu.
Dyrektor Michał Poczobutt zapewnił, że dokonano zgodnie z sugestią analizy możliwości oszczędności i rzecz sprowadza się do połączenia oddziałów mało licznych w oddziały odpowiadających liczbie optymalnej. Dotyczy to uczniów klas II, III, IV i VII. W dwóch obecnych klasach II jest łącznie 25 dzieci, z czego w jednej jest ich 9, i tu jak zapewnił dyrektor, można dokonać połączenia zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji mówiącym o tym, że w klasach I-III liczba nie powinna przekraczać 25 uczniów w klasie. W kl. III są cztery oddziały a łącznie jest tam 74 uczniów, zamiast nich mogą powstać trzy oddziały w tym dwa liczące po 25 i jeden 24 uczniów. W klasach IV są cztery oddziały i 75 uczniów, tu też jest zamiar stworzenia trzech oddziałów po 25 uczniów. Klas VII są trzy oddziały i 52 uczniów, propozycja utworzenia dwóch oddziałów po 26 osób i tu już nie ma wytycznych co do liczby uczniów. - Przyjęliśmy zasadę, że rozkładany będzie oddział najmniej liczny i starać się będziemy konsultować przeniesienia z rodzicami, nauczycielami, będziemy brali pod uwagę aspekt związków koleżeńskich, grup uczniowskich, bo to dla nas jest bardzo ważnym elementem. Przy bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym naszych nauczycieli i osób pracujących w naszej szkole potrafimy sobie z tym poradzić, by realizacja zadań wynikających z podstawy programowej przebiegała w sposób właściwy i nie naruszający jakości edukacji - zapewniał dyrektor. W klasach II planowana jest likwidacja IIb, która w całości wejdzie do klasy IIa, w klasie III klasa IIIb, w IV - IVb i VII również odział b.
- Odpowiadając burmistrzowi na pytanie czy szkoła posiada możliwości oszczędności zapewniam, że tak, zgodnie z prawem i wiedzą jaką posiadamy. Padło drugie pytanie ze strony burmistrza w sprawie konsekwencji tej decyzji w zakresie polityki zatrudnieniowej i tu zapewniamy, że nowa struktura nie spowoduje rozwiązania stosunku pracy z nikim ani też ograniczenia zatrudnienia. Sytuacja jest tylko w zakresie wewnętrznej liczby godzin, które zostaną inaczej rozdzielone - wyjaśniał dyrektor Michał Poczobutt. Restrukturyzacja ta zgodnie z sugestią Rady Miejskiej i burmistrza ma zaistnieć od drugiego semestru, czyli 5 lutego.
W imieniu rodziców wystąpiła z oceną sytuacji i pytaniami przekazanymi również na piśmie burmistrzowi Anna Grewling-Chełkowska. Pytano czy nie dość już eksperymentowania na dzieciach, których dobro powinno być priorytetem doświadczonych pedagogów oraz włodarzy gminy. Wyrażono też niezadowolenie, że rodzice dowiadują się tuż przed zamiarem wprowadzenia zmian i na jakiej podstawie planowane są te zmiany, ile czasu przewidziane jest na konsultacje z rodzicami, skąd ten pośpiech, i jaki efekt mają przynieść proponowane zmiany, w jaki sposób chcą przygotować dzieci na taką sytuację, czy mają plan adaptacji dzieci, jaki pomysł na wyrównywanie różnic programowych bo wszystko to budzi wątpliwości rodziców. Jako rodzice podkreślali też w piśmie kategoryczny sprzeciw wobec prowadzenia takich działań. W kwestii różnic programowych otrzymała zapewnienie od samego dyrektora, że przy tak doskonałej kadrze nie ma żadnych obaw w tej materii i jest to akurat najłatwiejszy krok w tym procesie.
Maciej Maciejewski punktował propozycję z punktu widzenia skarbnika gminy Sadki. Proponował zaniechanie części inwestycji, jak chociażby budowy świetlicy wiejskiej w Turzynie i poszukania oszczędności w tej materii, a nie na oświacie w szkole podstawowej. Podkreślał, że jak go nie stać na budowę chlewika, to go nie buduje. Proponował też, by odzyskać zwrócone 2,5 miliona złotych dotacji unijnej z winnych nieprawidłowości w tej inwestycji. - Po co utrzymywać kolejne obiekty na wsiach, ja sam jeżdżę po dziurawej ulicy Cmentarnej i mogę jeździć dalej, żeby moje dziecko mogło się uczyć w dobrych warunkach. Z inwestycji trudno zrezygnować, bo jest to rok wyborczy i wszyscy wiemy o co chodzi - mówił Maciejewski. Zapewnił, że po szybkiej analizie budżetu widzi, że zaoszczędzić można około 2.000.000 zł na inwestycjach.
Barbara Pezacka pytała o liczbę uczniów w szkołach wiejskich i kiedy zostaną zamknięte szkoły, na które muszą zrzucać się płatnicy, a klasy w Kcyni są zwiększane pod względem liczby, przez co pogarszają się warunki. Burmistrz zaznaczył, że pytanie o zamknięcie szkół winno być skierowane do Rady Miejskiej, a nie do niego.
Wicedyrektor Aleksandra Kubiak zapewniła, że ta propozycja nie podoba się dyrekcji, nie podoba się burmistrzowi. Zaznaczyła, że burmistrz pytał o etaty dla nauczycieli, czy stracą pracę. - Za chwilę ktoś powie, a gdzie to powiedziane, że nauczyciele muszą mieć pracę i zgadzam się z tym, przecież i my możemy się przekwalifikować czego byśmy nie chcieli. Chylimy czoła przed koleżankami ze szkół średnich czy szkół wiejskich, które już dziś wiedzą, że od września nie będą mieli czego szukać, ale to jest rzecz wtórna. Odpowiedziałabym na to, dlaczego wasze dzieci nie chcą się uczyć w szkole średniej w Kcyni tylko szukają szczęścia gdzie indziej, ale nie miejsce na to i czas na to - mówiła wicedyrektor.
Jedna z matek zauważyła, że mówi się tylko o łączeniu, a klasa III zostanie podzielona, czego sobie nie wyobraża. Przyznała, że rozumie budżet gminy, ale pytała jak podzielić dzieci, bo wie, jak emocjonalnie się one zachowują, że sobie nie radzą, a teraz na 3 miesiące się je dzieli i w IV klasie następny podział je czeka.
Rodzice wnioskowali, by takiej reorganizacji, jeśli jest niezbędna dokonać, ale od września a nie teraz, padło jednak zapewnienie, że 7 miesięcy ma tu jednak duże znaczenie w obecnej sytuacji finansowej.
Szczegółowe stanowiska rodziców, jak i władz szkoły czy gminy zawarte są na stronie internetowej www.palukitv.pl w artykule Rodzice mówią „nie“.

Sylwia Wysocka
Pałuki nr 1354 (4/2018)

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.