Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President
Chcesz wysłać wiadomość do redakcji? Napisz na nasz adres e-mail

Najnowsze artykuły

loading...
Najnowsze artykuły

Najnowsze - uroczystości

loading...
Najnowsze - uroczystości

Najnowsze - w szkole

loading...
Najnowsze - w szkole

Najnowsze - na sygnale

loading...
Najnowsze - na sygnale

Najnowsze - sport

loading...
Najnowsze - sport
loading...
  Drogi
  Kultura
  Zdrowie
  Polityka

W kolejnej odsłonie naszego cyklu poruszymy temat przekształcenia już istniejącego podmiotu.

Jednym ze sposobów przekazania firmy, prowadzonej na własne imię i nazwisko, przez seniora rodu swoim następcom jest wprowadzenie ich w struktury przedsiębiorstwa. Jeżeli firma jest prowadzona w formie spółki osobowej, albo kapitałowej to wejście nowego wspólnika, czy udziałowca jest stosunkowo proste do przeprowadzenia. Jednakże w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie ma takiej możliwości.
Rozwiązaniem w takim przypadku może być przekształcenie istniejącej firmy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy przedsiębiorca mający zarejestrowaną działalność na własne imię i nazwisko ma możliwość przekształcenia jej w spółkę kapitałową. Uprawnienia takie daje art. 551 § 5 Kodeksu
spółek handlowych.
Po przekształceniu działalności osoby fizycznej powstaje jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowy właściciel staje się jedynym udziałowcem spółki. Przy przekształceniu działalności gospodarczej osoby fizycznej tylko ta opcja wchodzi w grę - czyli właściciel firmy ma 100% udziałów.
Następnie może dojść do podziału udziałów w spółce zgodnie z tym, co jedyny udziałowiec uważa za najwłaściwsze. Może albo podzielić udziały z żoną 50:50 (lub w innej proporcji), albo z dziećmi i żoną. Najczęściej będzie się to odbywało w formie darowizny, jeżeli udziałowcami mają zostać członkowie rodziny, albo sprzedaży. W przypadku osób, nazywanych zerową grupą podatkową (są to : małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha) obdarowany korzysta ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn bez względu na wartość udziałów, które otrzyma w drodze darowizny. Jak przeprowadzić wycenę firmy – napiszemy w jednym z następnych odcinków naszego cyklu.
Jedną z zalet przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową jest przejęcie przez przekształconą spółkę - w ramach sukcesji uniwersalnej - praw i obowiązków przedsiębiorcy. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Oznacza to, że wszystkie umowy z kontrahentami, licencje zezwolenia przechodzą na następcę prawnego czyli spółkę. Również umowy z pracownikami zostają wprost przejęte przez podmiot przekształcony z zachowaniem ich ciągłości.
Przekształcenie jest związane także z sukcesją podatkową po stronie spółki przekształconej. Przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
Należy też zaznaczyć, że spółka odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z  osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Natomiast zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, osoba fizyczna wykonująca przed przekształceniem we własnym imieniu działalność gospodarczą odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia.
Warto również zwrócić uwagę, że wraz z przekształceniem działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę kapitałową zmianie ulegnie numer identyfikacji podatkowej. Numer NIP nie przechodzi z osoby fizycznej na spółkę. Nowo powstała spółka musi zatem wystąpić o nadanie numeru NIP.
Podsumowując, przekształcenie działalności gospodarczej osoby fizycznej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednym ze sposobów przekazywania przedsiębiorstwa następcom. Do przekształconej jednoosobowej spółki mogą bowiem wstępować nowi wspólnicy, przejmując udziały. Pierwotny założyciel przekształconego przedsiębiorstwa może również zachować swoje udziały w spółce dopuszczając swoich następców do zarządu spółki powierzając im bieżące prowadzenie spraw przedsiębiorstwa utrzymując jednocześnie kontrolę nadzorczą.

Violetta Wełnicka Doradca Podatkowy
z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz ze Żnina
Pałuki nr 1425 (23/2019)

TAGI: #PodatkiŻnin, #KsięgowośćŻnin, #DoradcaPodatkowyŻnin

www.gotowicz.pl , FB: /KDPGOTOWICZ

 

Inne artykuły na ten temat:

Sukcesja firmy - czyli jak ułatwić następcom podjęcie decyzji

Zarządca sukcesyjny - część II

Darowizna przedsiębiorstwa - część IV

Data dziedziczenia - część V

W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne informujemy o korzystaniu przez stronę palukitv.pl z plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.